Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND GANTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, GANTHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

479-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GANTHEMS KYRKA (akt.), GANTHEMS KYRKA (akt.)

1170 - 1199

1200 - 1250

1200 - 1229

1210 - 1210

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Ganthem
Dalhems församling
Visby stift
Ganthem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2010

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor med absid och sakristia, långhus samt ett förhållandevis högt torn.

Ytterväggar och murverk
Väggarna är uppmurade av kalksten.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är åttkantig med snedkantad liggande panel. Höjden till flöjeln är ca 46 m. Stommen består av både sågade och bilade virken. Spiran kröns av en vindflöjel.
Kyrkklockan hänger i tornets klockvåning. Vattendäcket under klockan i tornet består av ett asfaltstruket betongvalv med vattenkastare i norr.

Fasader
Fasaderna är frilagda med utstrukna fogar, utom sakristian som är putsad med cementhaltigt kalkbruk.

Fönster och andra..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2010

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2010

 • Puts - Kalkcementputs
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1998

 • Puts
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
 • Hjälmtak
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
Interiör

Inventeringsår 2010

Väggar och valv i kyrkorummet och i sakristian Väggarna i kyrkorummet är putsade med kalkbruk och vitkalkade. Medeltida muralmålningar finns i h

Läs mer i eget fönster