Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND GOTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, GOTHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

483-13.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GOTHEM KYRKA (akt.), GOTHEMS KYRKA (akt.)

1052 - 1052

1230 - 1300

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Gothem
Gothems församling
Visby stift
Gothem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor med absid och sakristia, långhus samt ett mycket högt torn med gallerier i norr och söder.

Väggarna är uppmurade av kalksten och samtliga fasader är putsade med kalkbruk och vitkalkade. I tornets översta del är mellan taket och murarna insatta utfyllnader av dels stående och dels liggande, tjärad panel. Socklar på samtliga byggnadsdelar av släthuggen kalksten.

Yttertaken är som nämnts överallt täckta med tjärade bräder. Tornet har istället för en tornhuv ett sadeltak, klätt med s.k. tornpanel. Under panelen är högbenen klädda med plåtkappor. I tornet finns två brädklädda vattendäck,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Kalkputs

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Pulpettak
 • Sadeltak

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
 • Hjälmtak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Trä - Bräder
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Takryttare
Interiör

Inventeringsår 2005

Långhuset, koret och tornrummet täcks av kryssvalv av kalkstensflis. Absiden täcks av ett hjälmvalv och sakristian av ett tunnvalv i samma materia

Läs mer i eget fönster