Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HEMSE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HEMSE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

498-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HEMSE KYRKA (akt.), HEMSE KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1200 - 1229

Gotland
Gotland
Gotland
Hemse
Alva, Hemse och Rone församling
Visby stift
Storgatan 24

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2008

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av torn, kor med absid, sakristia och långhus. Marken runt kyrkan är i söder belagd med grus, på tornets norra sida med betongplattor, medan den i övrigt är gräsbevuxen.

Ytterväggar
Väggarna är uppmurade av sandsten i kor, långhus och absid medan tornets murverk är av kalksten. Sakristian är byggd av tegel(?).

Fasader
Långhusets, korets, absidens och sakristians fasader är putsade med kalkbruk och avfärgade vita. Tornets fasader är putsade med kalkcementbruk och avfärgade med kalkfärg innehållande vitcement. Putsen är slätputsad med en medeltida slev som hittats på vinden i Havdhem kyrka...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2008

 • Murverk - Natursten, kalksten
 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, kalksten
 • Murverk - Natursten, sandsten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2008

 • Puts - Kalkputs

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2008

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
 • Hjälmtak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2008

 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
Interiör

Inventeringsår 2008

Invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade. Väggar och valv i hela kyrkorummet pryds av en rik målningsskrud f

Läs mer i eget fönster