Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HOGRÄN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HOGRÄNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

500-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HOGRÄN KYRKA (akt.), HOGRÄNS KYRKA (akt.)

1170 - 1199

1200 - 1200

1280 - 1320

1300 - 1300

Gotland
Gotland
Gotland
Hogrän
Vall, Hogrän och Atlingbo församling
Visby stift
Hogrän kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2009

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor med sakristia, långhus samt torn.

Ytterväggar, murverk och fasader
Väggarna är uppmurade av kalksten. Hela kyrkan omges av skråkantade socklar med krönande rundstav på kor, sakristia och långhus. I murarna ingår flera reliefstenar från en äldre stenkyrka, fragment av bildstenar samt stenar med vulst. Socklarnas profilerade delar, portalerna, pilastrar, omfattningar, nischer och hörnkedjor utgörs av fint huggen kalksten som lämnats oputsad, liksom reliefstenarna.

Långhusets och tornets murar stöds av dragstag som dragits genom dem.
Fasaderna är putsade med kalkbruk som avfärgats..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2009

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2009

 • Puts - Kalkputs

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2009

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2009

 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2009

Väggar och valv i kyrkorummet och i sakristian är putsade med kalkbruk och avfärgade vita. Profilerad sköldbågen av huggen kalksten mellan långhus

Läs mer i eget fönster