Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HÖRSNE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HÖRSNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

501-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖRSNE KYRKA (akt.), HÖRSNE KYRKA (akt.)

1096 - 1096

1210 - 1210

1239 - 1239

1300 - 1350

1300 - 1350

Gotland
Gotland
Gotland
Hörsne
Dalhems församling
Visby stift
Hörsne kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor, sakristia, långhus och torn.

Ytterväggar
Ytterväggarna är uppmurade av kalksten. De är ut- och invändigt putsade med kalkbruk och vitkalkade.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är åttkantig och på sedvanligt sätt klädd med snedkantade bräder (s.k. tornpanel). Högbenen är försedda med offerreglar och spikplåtar, och hörntrianglarna har täta undertak av oljehärdad träfiberskiva. Höjden till vindflöjeln är ca 36 m.

Yttertaken över kor, långhus och sakristia är täckta med falar (bräder). Den täta bördningen under faltäckningen består av oljehärdade träfiberskivor på ett underlag av snedkantade..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Kalkputs

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Trä - Bräder
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2006

Kyrkorummet täcks av valv av kalkstensflis: tornrummet av ett romanskt kryssvalv och koret och långhuset av ett respektive fyra kupolartade sådana

Läs mer i eget fönster