Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND LAU KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, LAU KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

506-18.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LAU KYRKA (akt.), LAU KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1200 - 1299

1265 - 1265

Gotland
Gotland
Gotland
Lau
När-Lau församling
Visby stift
Lau kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2009

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av långhus med takryttare, kor och sakristia.

Ytterväggar och fasader
Väggarna är uppmurade av kalksten med undantag av långhusets västra gavelröste som utgörs av rött lertegel. Långhusets och sakristians murar är tuktade och putsade med grå, cementhaltig ädelputs. Hörnkedjor och fönsteromfattningar är utvändigt av huggen kalksten. På västra fasaden finns en förtagning i murverket som förberedelse till ett tornbygge. Korets murar är släthuggna, fogarna är strukna med ett starkt cementhaltigt bruk. Koret och långhuset har skråkantade socklar krönta med en rundstav. Sakristians sockel har..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2009

 • Murverk - Natursten, kalksten
 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2009

 • Puts - Kalkcementputs
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1998

 • Puts
 • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2009

 • Grå
Takform

Inventeringsår 2009

 • Sadeltak

Inventeringsår 1998

 • Pulpettak
 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2009

 • Trä - Bräder
 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Rakt
 • Kor - Bredare
 • Takryttare
Interiör

Inventeringsår 2009

Kyrkorummets och sakristians väggar och valv är putsade och avfärgade. I den igenmurade tornbågen finns muralmålningar, dels en ornamental fris fr

Läs mer i eget fönster