Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND LINDE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, LINDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

508-12.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LINDE KYRKA (akt.), LINDE KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1225 - 1250

Gotland
Gotland
Gotland
Linde
Linde församling
Visby stift
Linde kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Linde kyrka har idag följande utseende:
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor med absid, långhus och torn. Sakristia saknas.

Ytterväggar
Ytterväggarna är uppmurade av kalksten med inslag av sandsten. De är ut- och invändigt putsade med kalkbruk och vitkal¬kade. Socklar på samtliga byggnadsdelar av släthuggen kalksten.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är åttkantig och på sedvanligt sätt klädd med snedkantade bräder (s.k. torn¬panel). Höjden till vindflöjeln är ca 47 m. Stommen nybyggdes 1973-75 och har en för gotländsk byggnadstradition avvikande konstruktion.
Yttertaken över koret och långhuset är täckta med enkupigt..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, kalksten
 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Kalkputs

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
 • Hjälmtak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Trä - Bräder
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
Interiör

Inventeringsår 2004

Kyrkorummet täcks av valv av kalk- och sandstensflis: fyra romanska kryssvalv i långhuset, två valv av samma slag över koret resp. över ringkammar

Läs mer i eget fönster