Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND LÄRBRO PRÄSTGÅRDEN 1:11 - husnr 1, LÄRBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

513-38.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÄRBRO KYRKA (akt.), LÄRBRO KYRKA (akt.)

1250 - 1300

1270 - 1299

1680 - 1680

Gotland
Gotland
Gotland
Lärbro
Forsa församling
Visby stift
Lärbro kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2010

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor, sakristia, långhus samt ett åttasidigt torn.

Ytterväggar och murverk
Väggarna är uppmurade av kalksten. Hela kyrkan omges av skråkantade socklar krönta med rundstav.

Tornhuv och yttertak
Den åttkantiga tornhuven är klädd med snedkantade bräder, s.k. tornpanel. Höjden till flöjeln är ca 56 m. Invändiga fångbläck leder vattnet till långhusets norra takfall. Konstruktionen består av sågade virken med kryss och ramar i panelens plan. Knutpunkterna är låsta med kraftiga bultplåtar, och högbenen är försedda med spikplåtar och offerreglar.

Taken över kor, sakristia, långhus och gallerier..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2010

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2010

 • Puts - Kalkputs

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2010

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2010

 • Trä - Bräder
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2010

Kyrkans väggar och valv är putsade med kalkbruk och avfärgade vita. Muralmålningar finns på korets väggar och valv, samt på väggarna i långhuset.

Läs mer i eget fönster