Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND SUNDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, SUNDRE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

531-15.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SUNDRE KYRKA (akt.), SUNDRE KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1200 - 1250

Gotland
Gotland
Gotland
Sundre
Hoburgs församling
Visby stift
Sundre kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2010

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor, sakristia, långhus och torn.

Ytterväggar och murverk
Väggarna är uppmurade av sandsten med enstaka inslag av kalksten (ljudgluggar och portaler), ljudgluggarnas bågar är merendels av röd sandsten. Sockel saknas på kor, sakristia och långhus medan tornet har en enkel skråkantsockel av kalksten med enstaka inslag av sandsten. Långhus¬fönstret saknar stenomfattning: smygar och omfattning är putsade och vitkalkade. Tornavsatserna (på två nivåer) är försedda med droppbleck av blyplåt.
I långhuset är insatt ett dragstag i nordsydlig riktning med ankarslutar av runda stålplattor. I långhusets..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2010

 • Murverk - Natursten, kalksten
 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1999

 • Murverk - Natursten, sandsten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2010

 • Puts

Inventeringsår 1999

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2010

 • Vit
 • Ofärgad
Takform

Inventeringsår 1999

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2010

 • Trä - Bräder
Byggnadsdel

Inventeringsår 1999

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2010

Väggar och valv är putsade med kalkbruk och vitkalkade. Medeltida muralmålningar finns i såväl kor, långhus som tornrum. I koret finns kvadermålni

Läs mer i eget fönster