Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VALLSTENA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, VALLSTENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

537-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VALLSTENA KYRKA (akt.), VALLSTENA KYRKA (akt.)

1200 - 1230

1200 - 1229

Gotland
Gotland
Gotland
Vallstena
Gothems församling
Visby stift
Vallstena kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Kyrkan består av kor, sakristia, långhus och torn. Långhuset består av två sammanbyggda huskroppar, varav den romanska, västra delen är betydligt smalare och lägre än den gotiska, östra delen.

Väggarna är uppmurade av kalksten. Fasaderna är putsade med kalkbruk och kalkavfärgade, undantaget är tornet som har kvar den cementhaltiga putsen från 1957-års restaurering.

Tornhuven är av sedvanlig, gotländsk modell, åttkantig med stomme av bilat virke. Delar av stommen, bl.a. det mesta av högbenen byttes 1957 till sågat virke. Mellan högben och panel är skyddsplåtar av blyplåt inlagda. Spiran kröns av en vindflöjel med blad och kula av..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Kalkputs
 • Puts - Kalkcementputs

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Trä - Bräder
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2006

Invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med ett synnerligen slätt utstruket kalkbruk och vitkalkade, merparten av detta arbete utfördes

Läs mer i eget fönster