Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VÄTE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, VÄTE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

551-6.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄTE KYRKA (akt.), VÄTE KYRKA (akt.)

1050 - 1050

1170 - 1199

1330 - 1370

1340 - 1359

Gotland
Gotland
Gotland
Väte
Väte församling
Visby stift
Väte kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2009

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor med sakristia och långhus. Under sakristian finns ett f.d. pannrum som nås via en utvändig dörr i hörnet mellan koret och sakristian.

Ytterväggar och murverk
Väggarna är uppmurade av kalksten, (de norra och östra med kalkstensflis och de södra och västra av släthuggen sten. Långhusets avsatser är klädda med plåt. Väte kyrka tillhör de relativt få större kyrkobyggnader på ön där murverken inte säkrats med dragstag.

Hela kyrkan förutom större delen av den västra fasaden har socklar av huggen kalksten med skråkant och rundstav (kor och långhus) respektive enkel skråkant (sakristian).

Fasader
Fasaderna..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2009

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2009

 • Puts - Sprit
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1998

 • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2009

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2009

 • Trä - Bräder
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
 • Takryttare
Interiör

Inventeringsår 2009

Invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade. Medeltida muralmålningar finns i såväl kor som långhus – invigning

Läs mer i eget fönster