Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SANDVIKEN RÅDHUSET 6 - husnr 1, STORVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Storviks kyrka innertak.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORVIKS KYRKA (akt.), STORVIKS KYRKA (akt.)

1956 - 1960

1959 - 1960

Gävleborg
Sandviken
Gästrikland
Ovansjö
Ovansjö församling
Uppsala stift
Furuvägen 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Kyrkan invigdes år 1960 och är uppförd efter ritningar av Johan Thomé i modernistisk stil med fasader i brunlila tegel. Byggnadskroppen är uppbruten i höjd och bredd och består av ett långhus med ett smalare kor i öster och en lägre församlingssal åt väster, ett utskjutande vapenhus i söder och dito sakristia i norr. Byggnaden har flacka sadeltak på alla takfall utom sakristian som har ett pulpettak. Taken är klädda med kopparplåt. Kyrkans fasader är slutna med ett fåtal, högt placerade fönsteröppningar plus enstaka källarfönster. Huvudentrén är belägen i det utskjutande vapenhuset och har en svagt välvd kopparport. Byggnaden har även..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 1994

 • Murverk - Tegel, munkförband
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Tegel

Inventeringsår 1994

 • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2006

 • Brun
Takform

Inventeringsår 2006

 • Pulpettak
 • Sadeltak

Inventeringsår 1994

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Smalare

Inventeringsår 1994

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2006

Interiört består kyrkan av en salkyrka med kor i öster och orgelläktare i väster. Under läktaren finns ingång till en församlingssal , avskild frå

Läs mer i eget fönster