Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL IGGESUND 14:114 - husnr 1, IGGESUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4009-1.TIF (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
IGGESUNDS KYRKA (akt.), IGGESUNDS KYRKA (akt.)

1903 - 1903

1903 - 1903

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Njutånger
Enånger-Njutångers församling
Uppsala stift
Forsavägen 1

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2003

Vid ombyggnaden genomgick den nationalromantiskt präglade träbyggnaden, avsevärda förändringar såväl exteriört som interiört. Ursprungligen var exteriören klädd med liggande träpanel på en grund av oputsad slaggsten. Långsidorna hade tre mycket stora fönster med rundbågiga avslutningar som var uppdragna i höjd med takfoten, vilken följde fönstrens form i tre vida bågar.
Vid ombyggnaden reveterades fasaderna med kalkbruk som avfärgats med vit kalkfärg. Vidare försågs byggnaden med nya och mindre fönster. I trapptornen, och sannolikt också i gavlarna, sattes flera fönster igen. Många av de övriga tidstypiska snickerierna försvann vid..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 1997

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2003

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Takpannor - Glaserade
 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Sakristia - Öster
 • Kor - Väster
 • Vapenhus - Öster
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1997

 • Sakristia - Väster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Polygonalt
Interiör

Inventeringsår 2003

Fönsteröppningarna till kyrkorummet är småspröjsade och rundbågiga. Mellan fönstren reser sig smäckra strävpelare. Vid korfönstret i norr finns en

Läs mer i eget fönster