Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE VÄTÖ PRÄSTGÅRD 4:1 - husnr 1, VÄTÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd869401

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄTÖ KYRKA (akt.), VÄTÖ KYRKA (akt.)

1300 - 1399

1470 - 1499

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Vätö
Roslagsbro-Vätö församling
Uppsala stift
Vätö Kyrkväg 28

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2008

Kyrkans fasader är spritputsade i vitt med slätputsade partier kring fönster, entréer och vid hörn. Sockeln är spritputsad och svartmålad. Kyrkobyggnaden är uppförd med anpassning till den sluttande terrängen, sockeln sänks stegvis mot söder. Kyrkans västra murar är till följd av det resligare än de östra murarna. Vid kyrkans västfasad finns en upphöjd, grustäckt avsats med en stödmur i sten. Till muren har några gravstenar från 1600- och 1700-talet använts. Ett senare tillkommet räcke i form av tre stora stenar som bär en svartmålad kätting står på avsatsen framför entrén.

Kyrkans långhus och vapenhus har sadeltak täckt med svarttjärade,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2008

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1996

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2008

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1996

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2008

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2008

 • Sadeltak
 • Tälttak

Inventeringsår 1996

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2008

 • Plåt
 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 2008

 • Sakristia - Norr
 • Vapenhus - Söder
Interiör

Inventeringsår 2008

Kyrkans interiör präglas till stor del av de medeltida gotiska stjärnvalven och det praktfulla kalkmåleriet i valv och på väggar. Valvslagning

Läs mer i eget fönster