Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÄBY TÄBY KYRKBY 3:12 - husnr 1, TÄBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd933905

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÄBY KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1250 - 1259

Stockholm
Täby
Uppland
Täby
Täby församling
Stockholms stift
Kyrkvägen 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning med koret i öster. Murarna, uppförda av gråsten, var länge oputsade med synliga, brett utstrukna fogar. Från en brand i mitten av 1400-talet finns över valven rester av puts på långhusets murar och västgavel samt kolnade rester av en äldre, öppen takstol. Kyrkans nuvarande takstol är sannolikt tillkommen i samband med restaureringen efter branden och bör kunna dateras till 1400-talets mitt. Uppmätningar från 1915 visar en medeltida typ av takstol, utformad med saxsparre och två hanbjälkar, som troligen fortfarande bär upp kyrkans branta takfall.

Kyrkan har idag spritputsade fasader med släta..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

  • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1996

  • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

  • Puts - Sprit

Inventeringsår 1996

  • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2006

  • Vit
Takform

Inventeringsår 2006

  • Sadeltak

Inventeringsår 1996

  • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

  • Trä - Spån
Interiör

Inventeringsår 2006

Vapenhusets kalkmålningar dateras till omkring 1500. De är blekta av tidigare överkalkningar och fragmentariskt bevarade. Upphovsmannen är oidenti

Läs mer i eget fönster