Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALLENTUNA ORKESTABY 9:1 - husnr 1, ORKESTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd851701

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ORKESTA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Stockholm
Vallentuna
Uppland
Orkesta
Vallentuna församling
Stockholms stift
Orkestaby 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Orkesta kyrka är uppförd med ett rektangulärt långhus med ett smalare absidförsett kor. Långhuset var ursprungligen kortare än idag. Koret och absiden valvslogs med gråstensvalv. Under 1400-talet byggdes sakristian och vapenhuset som båda valvslogs. Samtidigt slogs kryssvalv i långhuset, som likt vapenhuset försågs med kalkmålningar. Något senare under 1400-talet förlängdes kyrkans långhus västerut. Förlängningen kallas ibland för bakkyrkan. Den har tjockare murar än kyrkan i övrigt och var troligen planerad att bära ett torn som inte kom att utföras.

Murarna är uppförda av kluvna gråstensblock, lagda i jämna skift med hörnkedjor av..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1996

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1996

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak

Inventeringsår 1996

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
Interiör

Inventeringsår 2004

Vapenhuset, tillbyggt under 1400-talet, är ovanligt litet och har ett kryssvälvt ribbvalv. Golvet är lagt med fiskbensställt tegel och väggarna är

Läs mer i eget fönster