Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKERÖ SKÅ KYRKA 1:1 - husnr 1, SKÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2006-0983

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÅ KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1180 - 1189

1695 - 1702

Stockholm
Ekerö
Uppland
Skå
Färingsö församling
Stockholms stift
Skå kyrkväg 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Kyrkans fasader är slätputsade och vitt avfärgade med synliga svartmålade ankarjärn samt en gråmålad sockel. Taket är ett valmat sadeltak med en nedtill utsvängd form, täckt av svartplåt i småplåtsformat. Det fyrkantiga tornet från 1858 är försett med huv och en åttkantig lanternin krönt av en spira. Tornets taktäckning är från 1858 då kyrkans tidigare spåntak ersattes med svartmålad järnplåt. Takstolarna härrör i sin helhet från 1800-talet.

Kyrkans fönster är rundbågiga och sitter i djupa stickbågiga nischer med solbänkar av svartplåt. Ett flertal är från sekelskiftet 1700 och har smideskarmar med rosor i skärningspunkterna. Såväl..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

  • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1996

  • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

  • Puts - Slät

Inventeringsår 1996

  • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

  • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

  • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1996

  • Sadeltak - Valmat
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

  • Sakristia
  • Vapenhus
  • Kor
Interiör

Inventeringsår 2005

Kyrkans nuvarande planform kom till efter branden 1695. Långhus, kor och tvärarm är kryssvälvda av tegel med ribbor. Valven är slagna efter brande

Läs mer i eget fönster