Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOLNA SUNNAN 12 - husnr 1, HAGALUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2004-1378

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAGALUNDS KYRKA (akt.)

1904 - 1906

1905 - 1905

Stockholm
Solna
Uppland
Solna
Solna församling
Stockholms stift
Hagalundsgatan 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning, med tre utskjutande kapell i norr. Det mittersta utgör själva korutbyggnaden och höjer sig över de båda andra, vilka inrymmer sakristia och skrudkammare. I sydost höjer sig kyrkans klocktorn upp. Kyrkan står på stensockel men är i övrigt uppmurad i tegel.

Kyrkans sockel består av huggna granitblock varpå en murgördel av rödaktig grovhuggen granit står. Kraftiga strävpelare av likaså röd granit ramar in de höga fönstren på vardera långhusväggen. I övrigt är fasaderna slätputsade och vita. Långhusets fönsteröppningar har en karakteristisk bred, spetsbågig jugendform och är avdelade på höjden...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Slät
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2006

 • Sadeltak

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Takpannor - Glaserade
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Torn
 • Sakristia
 • Kor
Interiör

Inventeringsår 2006

Från kyrkans entré i tornet kommer man in i vapenhuset. Härifrån leder en ektrappa med ett rikt arbetat räcke, likaså i ek, upp till orgelläktaren

Läs mer i eget fönster