Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOLNA TORSKEN 6 - husnr 1, BERGSHAMRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2004-1247

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGSHAMRA KYRKA (akt.)

1950 - 1962

1962 - 1962

Stockholm
Solna
Uppland
Solna
Solna församling
Stockholms stift
Rådjursstigen 9

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning. Byggnaden är uppförd av en stomme i betong och fasaden liksom interiörens väggar har en yta av obehandlad betong.

Kyrkan består av en hög, rektangulär byggnad med flackt tak. Fasader är utförd av förtillverkade fasadelement av betong. Ytan är ett avtryck av gjutformen där godtyckligt valda bräder har använts. Alla bärande väggar är gjutna på traditionellt sätt. Klockorna är indragna i byggnadskubens nordvästra hörn som vänder sig ut mot torget. Tre klockor i olika storlekar, gjutna av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna, är synliga från kyrkorummet genom stora glasrutor och från torget.

Entrén..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

  • Betong

Inventeringsår 1998

  • Betong
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

  • Betong

Inventeringsår 1998

  • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2004

  • Ofärgad
Takform

Inventeringsår 2004

  • Pulpettak

Inventeringsår 1998

  • Ej utrett
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

  • Sakristia
  • Vapenhus
  • Kor - Öster
Interiör

Inventeringsår 2004

Från torget kommer besökaren genom entrén in i vapenhuset. Härifrån har man kontakt med kyrkorummet rakt fram, sakristian i väster och brudkammare

Läs mer i eget fönster