Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HANINGE DALARÖ 2:129 - husnr 1, DALARÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2006-0722

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALARÖ KYRKA (akt.)

1649 - 1653

1652 - 1652

Stockholm
Haninge
Södermanland
Dalarö
Dalarö-Ornö-Utö församling
Stockholms stift
Odinsvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Kyrkan är placerad i nordost-sydvästlig riktning med koret i nordost. Byggnaden är uppförd med stomme av timmer.

Över en oregelbunden, fogad stengrund är väggarna klädda med liggande brädfodring upp till fönstren, däröver med stående locklistpanel. Den rektangulära, ursprungliga byggnaden har knutarna inklädda med bräder och en markerad takfot under ett brutet tak, medan tillbyggnaderna i nordost och sydväst täcks av sadeltak. Kyrkans nuvarande utseende kom till stora delar till i samband med ombyggnaden 1786-87. De fem stora, rundbågiga, fönstren är oregelbundet placerade, två mot nordväst och tre mot sydost. Enligt räkenskaperna förstorades..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Trä - Liggtimmer

Inventeringsår 1995

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Trä - Träpanel, liggande

Inventeringsår 1995

 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2006

 • Mansardtak
 • Sadeltak

Inventeringsår 1995

 • Mansardtak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Papp
Byggnadsdel

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2006

Kyrkan har ett rektangulärt kyrkorum med långhus och kor. Mot koret ligger en tillbyggnad i två våningar med sakristia och herrskapsläktare som äv

Läs mer i eget fönster