Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KLIPPAN KLIPPAN 3:114 - husnr 1, KLIPPANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot öster.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLIPPANS KAPELL (akt.), KLIPPANS KAPELL (akt.)

1935 - 1935

1935 - 1935

Skåne
Klippan
Skåne
Klippan
Klippans församling
Lunds stift
Vedbyvägen 63

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell

Exteriör

Inventeringsår 2016

Kapellet består av ett torn och ett smalt långhus. Under delar av kapellet finns ett bårhus med nergång med trappa och hiss på norrgaveln.
Det rektangulära tornet som är brett och smalt är bredare än långhuset.
Kapellet är orienterat i nord-sydlig riktning med torn i söder och kor i norr.
Fasaden är vitputsad, sadeltaket belagt med tegel och fönstren är rundbågiga.

Grund och källarmurar är av betong. Väggarna är byggda av tegel som är slamputsad och vitmålat. Teglets struktur är delvis synligt. Omfattningar vid dörrar och fönster är slätputsade och vitmålade. Sockeln är putsad och gråmålad. Muren avslutas uppåt på både långhus och..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2016

 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1995

 • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2016

 • Puts - Slammad
 • Puts - Slät

Inventeringsår 1995

 • Ej utrett
Färg

Inventeringsår 2016

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2016

 • Sadeltak

Inventeringsår 1995

 • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2016

 • Takpannor - Lertegel, strängpressade enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2016

 • Torn - Söder
 • Kor - Fullbrett