Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MULLSJÖ BJURBÄCK 1:3 - husnr 1, BJURBÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/170:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJURBÄCKS KYRKA (akt.)

1897 - 1899

1897 - 1899

Jönköping
Mullsjö
Västergötland
Bjurbäck
Mullsjö-Sandhems församling
Skara stift
Bjurbäcks kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Exteriör

Inventeringsår 2004

BJURBÄCKS KYRKA - Den nationalromantiska träkyrkan från 1899 består av ett långhus med breda korsarmar och ett fullbrett rakt kor i öster med smalare och lägre sakristia bakom. I det sydvästra hörnet står ett bastant torn i kombination av stolpverk och liggtimmer. Varje huvudportal har ett utkragande vindfång.
FASAD - Kyrkan vilar på en sockel av huggen granit, vilken är förkroppad på hörnen. Fasaderna är upp till fönsterkrönen klädda med okantad panel. Mot begränsningarna nedtill och upptill är den stående i smala fält och där emellan liggande. Fälten inramas av breda odekorerade lister, skråkantade gesimser och knutfoder. Från fönsterkrönen..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Trä - Stolpverk
 • Trä - Liggtimmer

Inventeringsår 1997

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Trä - Spån
 • Trä - Träpanel, stående och liggande

Inventeringsår 1997

 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2004

 • Grå
Takform

Inventeringsår 2004

 • Korstak
 • Sadeltak
 • Spira

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Farstukvist
 • Korsarm
 • Torn - Sidoställt
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt

Inventeringsår 1997

 • Korsarm
 • Torn - Sidoställt
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Norr
 • Vapenhus - Söder
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 04