Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKENBERG HERTING 1:18 - husnr 1, SKOGSKYRKOGÅRDENS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKOGSKYRKOGÅRDENS KAPELL (akt.)

1951 - 1951

Halland
Falkenberg
Halland
Falkenberg
Falkenbergs församling
Göteborgs stift
Halmstadvägen 13

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Exteriör

Inventeringsår 2007

FASAD - Grundmurarna är av betong på äldre delen. Stomme: ursprunglig del från 1951 i betong. Äldre delens fasader kalkcementputsades och kalkavfärgades 1952. Stänkputs, grå kulör, med slätputs i gul-beige kulör vid takfoten och gavelrösten. Ekebergsmarmor i gul kulör omfattar huvudentrén, i marmorskivorna finns inskriptionen: "Jag är uppståndelsen och livet". I sydöstra gavelröstet finns ett kors.
FÖNSTER - Fönster i äldre delen dravade med lindrev. Fönster i äldre delen behandlade med oljefärg 1952. Fönsterbleck av kopparplåt.
PORT - Beskrivning saknas
TAK - Trä täckt med papp. Hängrännor av galvaniserad plåt.
FASAD - Samtliga fasader..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

  • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

  • Puts - Sprit
Färg

Inventeringsår 2007

  • Grå
  • Gul
Takform

Inventeringsår 2007

  • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2007

  • Papp
Interiör

Inventeringsår 2007

KAPELLSAL Kapellsalen är rektangulär till formen med koret åt nordöst. Korväggen är svagt rundad. Dörrar åt väster och söder samt ett stort fönste

Läs mer i eget fönster