Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FINSPÅNG RISINGE 1:50 - husnr 5, RISINGE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RISINGE GAMLA KYRKA (akt.), S:TA MARIA KYRKA (akt.)

1100 - Okänt

Östergötland
Finspång
Östergötland
Risinge
Finspångs församling
Linköpings stift
Sankta Marias väg 109

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2019

Kyrkan är uppförd av gråsten och vitputsad. Taket är täckt med spån, lagda i mönster. Över koret reser sig en spåntäckt takryttare. I väster byggdes 1712 ett timrat vapenhus och försågs med en av kyrkans äldre dörrar som är rikt prydd med smidda beslag. Dörren är en trädörr troligen tillverkad runt sekelskiftet 1200. På den norra sidan under spånklätt tak finns den så kallade nykyrkan som stod klar 1738 och den murade sakristian från samma tid.

Den äldsta ingången på långhusets sydsida är rundbågig och uppåt avsmalnande. Dörren är helt beslagen med järnplåt, ornerad och försedd med bokstäverna e, n och i samt årtalet 1495.

Stomme

Inventeringsår 2019

  • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2019

  • Puts
Färg

Inventeringsår 2019

  • Vit
Takform

Inventeringsår 2019

  • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2019

  • Trä - Spån
Interiör

Inventeringsår 2019

Långhuset får sin karaktär av de spetsbågiga valven med ribbor i diagonalerna. Valvet i kortravén, som har tillkommit senare har andra mer robusta

Läs mer i eget fönster