Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA FJÄRDINGEN 22:1 - husnr 1, UPPSALA DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f9913509

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
UPPSALA DOMKYRKA (akt.), UPPSALA DOMKYRKA (akt.)

1270 - 1399

1270 - 1279

1287 - 1287

1300 - 1449

Uppsala
Uppsala
Uppland
Uppsala
Uppsala domkyrkoförsamling
Uppsala stift
Biskopsgatan 1, S:t Eriks gränd 1, Akademigatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Exteriör

Inventeringsår 2005

Domkyrkans nutida exteriör är resultatet av de senaste reparations- och skyddsarbetena på 1970-talet. Inget av de ombyggnadsförslag som presenterades under 1940- och 50-talen kom till utförande. I stället bevarades ett slags status quo efter skyddsarbetenas slutförande. Det är Helgo Zettervalls domkyrka avskalad alla utsmyckningar. Kyrkan har fasader av tegel. En stor del av fasadytan är klädd med det sena 1800-talets släta tegel men åtskilligt av medeltida fasadtegel finns också bevarat. Strävbågar och strävpelare är avtäckta med kopparplåt. Takfall och spiror är täckta med falsad kopparplåt. Avvattning sker genom stuprör av koppar...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Tegel

Inventeringsår 1997

 • Fasadmaterial lika med stommen
Takform

Inventeringsår 1997

 • Pulpettak
 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Gravkor
 • Korsarm
 • Sidokapell
 • Torn - Dubbeltorn
 • Kor - Öster

Inventeringsår 1997

 • Sidokapell
 • Torn - Dubbeltorn
 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Interiör

Inventeringsår 2005

Interiören präglas i hög grad fortfarande av den stora restaureringen 1885-93. Alla valv- och väggdekorationer från den tiden bevarades utom i söd

Läs mer i eget fönster