Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO NIKOLAIKYRKAN 1 - husnr 1, SANKT NICOLAI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1. Östra fasaden.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT NICOLAI KYRKA (akt.)

1250 - 1349

1275 - 1350

1663 - 1663

Örebro
Örebro
Närke
Örebro
Örebro Nikolai församling
Strängnäs stift
Drottninggatan 16

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2003

S:t Nikolai kyrkan har ett rektangulärt, treskeppigt, valvslaget långhus med tvärskepp, rakt avslutat kor i öster, sidokapell (Engelbrektskapellet) och sakristia i norr samt torn i väster.

TAK –Långhusets mittskepp och tvärskeppen täcks av sadeltak. På mittskeppets södra takfall finns tre små takkupor. Sidoskeppen, sakristian samt Engelbrektskapellet täcks av pulpettak. Samtliga tak täcks av kopparplåt. Stuprören är även de av koppar, dekorerade med blommor.
Tornspiran med gotiska stildrag flankeras av fyra lägre hörntorn. Samtliga är murade helt i kalksten d.v.s. kalkstensmuren utgör både konstruktion och taktäckningsmaterial. Hörntornen..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1995

 • Fasadmaterial lika med stommen
Takform

Inventeringsår 2003

 • Pulpettak
 • Sadeltak

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Plåt - Koppar
 • Sten - Kalksten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Sidokapell
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Rakt

Inventeringsår 1995

 • Torn - Västtorn
 • Sidokapell
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt