Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM GRIMSTA 1:5 - husnr 15

 Byggnad - Beskrivning

2005-12-06
Exteriörbeskrivning
Kvarnbyggnad från 1883 med ursprunglig karaktär. Byggnaden ligger i öst-västlig riktning med en låg utskjutande byggnad, med gavelparti, på den södra fasaden, som inrymmer spannmålstorken. Mellan magasinet och kvarnbyggnaden finns ett 50 m långt takförsett transportband. Mot väster finns en skorsten av rött tegel.
SOCKEL- Huggen gråstenskvader med strukna fogar och cementputsade omfattningar vid fönster och dörröppningar.
FASAD- Fasaden av rött tegel är murad i kryssförband med åsfogsstrykningar. Tre skift under takfotens utkragning löper ett rullskift.
ENTRÉ/DÖRRAR- Dörrar av grönmålad diagonalpanel.
FÖNSTER- Spröjsade två- och treluftsfönster med stickbågig avslutning. Ursprungliga grönmålade träbågar.

SÅGEN- På den västra gaveln under rampen till vindsvåningen finns en träbyggnad som inrymmer en såg. Byggnaden har slamfärgad locklistpanel och pulpettak täckt med korrugerad plåt. Sågen drivs av kvarnspelet. Norr ut från sågbyggnaden löper ett transportband som vänder i en takförsedd ställning. Bandet och ställningen användes för att lasta sågspån på vagnar.

Källa: Reichman, Claes, Kvarnvikens kvarn, Grimsta, Beskrivning av kvarnbyggnaden, Stockholms Stadsmuseum, 1988