Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM KLOKRYPAREN 5 - husnr 1, HAMMARBYKYRKAN

 Byggnad - Beskrivning

HAMMARBYKYRKAN (akt.)
2006-11-22
Exteriörbeskrivning
Kyrkobyggnad med samlingslokaler uppförd i slutet på 1960-talet med en tillbyggnad med församlingssal från tidigt 1980-tal. Byggnaden har varierad höjd och en oregelbunden plan med mjukt brutna fasader.

SOCKEL - Där sådan finns utgörs den av betong.
FASAD - Till övervägande del brunt tegel. Kyrksalens sydöstra fasad utgörs av höga skivformade betonglameller med spår av gjutformarnas brädor. Betonglamellerna är placerade parallellt med varandra efter en viss oregelbundenhet utmed hela fasaden. Mellanliggande och djupt indragna fönster till kyrksalen och underliggande rum. Tillbyggnaden mot nordost med församlingssal har fasader klädda med liggande och stående träpanel, falsad kopparplåt samt utgörs till viss del av fönsterpartier mot gatan.
ENTRÉ/DÖRRAR - Ursprunglig huvudentré mot nordväst, glasad pardörr i trä med snedställda lister som bildar ett uppochnervänt V, sparkskydd och helglasade sidopartier.
Mot sydost två entréer, en pardörr med stående träpanel och trätrappa, den andra leder till tillbyggnaden mot nordost, panelklädd dörr med trappa i galvaniserat stål.
FÖNSTER - Fönster i varierande storlek och form. Fönsterkarmar och bågar av trä alternativt plåt, samtliga är brunmålade.
TAK - Byggnaden har varierande takformer och flera olika takfall klädda med svart plåt. Takfoten över kyrksalen mot sydväst är klädd med falsad kopparplåt. Den skjuter ut över kyrksalens betonglameller och kröker sig uppåt.
ÖVRIGT/BYGGNADSDEL - Burspråk från vinkel över huvudentrén mot nordost, klätt med liggande träpanel i över- och underkant. Vid nordvästra fasaden reser sig en klockstapel i betong, två höga betongskivor är ställda i vinkel till varandra och bär klockanordningen mellan sig. På toppen av den ena betongskivan är ett kors placerat.