Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SOTENÄS MALMÖN 1:5 - husnr 1, MALMÖNS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

MALMÖNS KYRKA (akt.)
2004-05-11
Exteriörbeskrivning
MALMÖNS KYRKA är orienterad i nord-sydlig riktning. Den är byggd av trä, och består av långhus, fullbrett kor med tresidig koravslutning i söder, och ett torn av trä i norr. FASADERNA är klädda med vitmålad locklistpanel, med en granitsockel. Kyrkans TAK är ett sadeltak, avvalmat över koret, täckt med rött tegel.
TORNET är av trä, med nederdelen klädd med samma panel som kyrkan, medan dess överdel är klädd med liggande panel. Rundbågiga ljudöppningar i alla väderstreck, med gråmålade ljudluckor. Tornet kröns av en vitmålad öppen lanternin, med rundbågiga öppningar med profilerade omfattningar och dekorativt utformade träräcken. Tornets takfall plåtklädda.
HUVUDINGÅNGEN är i norr, genom vapenhuset i tornets bottenvåning. En rektangulär stentrappa i fem steg och med järnräcken i väggen leder till en dubbel spegeldörr, gråmålad. Ovanför dörren ett smalt takutsprång uppburet av konsoler. Mitt på östra långsidan finns ytterligare en ingång, med en något smalare stentrappa i sju steg och med järnräcken längs sidorna, och en dubbel gråmålad trädörr med liggande panel i sina fyllningar. Kraftiga dekorativt smidda gångjärn. En mindre sakristieingång finns i sydöst, med ett litet vindfång framför. FÖNSTREN är höga rundbågiga spröjsade träfönster, målade i grått. Små fönster i tornet.
Fönster och ytterdörrar av varierande ålder (inga moderna dock), fönsterkarmarna kan liksom dörrarna i norr sannolikt vara från 1800-talet. Alla är idag gråmålade, färgspår visar att de tidigare under 1900-talet var målade i ockragult.