Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE GÖTLUNDA 17:1 - husnr 1, GÖTLUNDA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

GÖTLUNDA KYRKA (akt.)
2002-08-05
Exteriörbeskrivning
GÖTLUNDA KYRKA - består av rektangulärt långhus, tresidigt avslutat kor i öster, vidbyggd sakristia i norr samt torn i väster. Tornet har murad, smalare nederdel samt överbyggnad och fyrsidig, sluten lanternin av trä. I västra delen återstår betydande delar av den medeltida kyrkan, möjligen också i tornets nederdel. I övrigt präglas kyrkan av 1600-1800-talets förändringar.
FASAD - Fasaden är avfärgad vit och slätputsad . Sockeln utgörs i tornet av råa, utstickande granitstenar. I övrigt saknas sockel. Tornets övre parti samt lanterninen är klädda med vitmålad locklistpanel. Under takfoten sitter en vitmålad gesims, dekorerad med svart löpande hundbård. På båda sidor om huvudingången i väster är en liljesten fastmonterad. Över sydingången är en kvadratisk nisch.
PORT - Kyrkans huvudingång i väster består av en rektangulär pardörr med fiskbensmönstrat, brunmålat foder samt dragring och nyckelskylt av smidesjärn. Dörren är placerad i en rundbågad nisch. I nischen sitter även ett ljusinsläpp i form av halvrunt, gråmålat fönster med fyra lufter. Framför dörren är en kalksten.
På korets sydvägg finns en annan ingång i form av en brun, fiskbensmönstrad dörr, placerad i en grund, segmentbågad nisch. Sakristian har i öster en fiskbensmönstrad dörr av pärlspont med kalksten framför. Dörren är placerad i en grund, rektangulär nisch.
FÖNSTER - Kyrkan har i bottenvåningen tre större symmetriskt placerade fönster på varje sida förutom ett betydligt mindre sydfönster öster om tornet. Fönsteröppningarna upptogs 1800. De stora, grå, segmentbågade fönstren har sex lufter, indelade i mindre rutor genom träspröjsar. Fönstren, vilka är placerade i segmentbågade nischer, har infällda fönsterbänkar av tjocka kalkstenar. De två västliga fönsterna, belägna i tornets underbyggnad, är avdelade genom var sitt murat och putsat, horisontellt mittparti. Det lilla fönstret är rundbågat och placerat i en rundbågig nisch. Korets sydöstra och sydvästra fasader har även var sitt segmentbågat fönster med sex lufter. Över västporten finns i tornet ett grått, rektangulärt fönster, placerat i rektangulär nisch. Tornet har i norr, på tredje våning, ett litet, kvadratiskt, vitmålat fönster med nio lufter. Det har även en ljudglugg med segmentbågade luckor av vertikala, bruna brädor. I sakristian är mot norr ett gråmålat, kvadratiskt fönster med nio lufter.
TAK - Såväl långhuset som sakristian har brant, valmat sadeltak, täckt med enkupigt lertegel. Tornets murade nederdel har i höjd med långhustakets nedre takfall i söder, norr och väster takskärmar, täckta med enkupigt tegel. Tornet och den fyrsidiga lanterninen har huv täckt med zinkplåt. Lanterninhuven är karnisformad. På långhustakets ås är en skorsten samt ett solur med spira över. Vid takåsens slut i öster är en vindflöjel av järn med årtalet 1699. Lanterninen kröns av kopparkors med tupp.