Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LERUM LUNDBY PRÄSTGÅRD 1:2 - husnr 2, STORA LUNDBY KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

STORA LUNDBY KYRKA (akt.)
2005-04-05
Exteriörbeskrivning
STORA LUNDBY KYRKA är en vitputsad stenkyrka med tresidigt avslutat kor i öster, vapenhus i väster och vidbyggd sakristia i norr. Fasaderna genombryts av något rundade, vinkelbrutna fönster med brunmålade fönstersnickerier. Långhusets sadeltak är valmat över koret och är belagt med tegel liksom vapenhusets tak. Sakristian har ett flackt, kopparklätt sadeltak. Ingångar i väster via vapenhuset, i sakristians västfasad samt till källare under sakristian.

FASAD - Slätputsade, vitkalkade fasader, troligen slevslätade. Sockel saknas, däremot anas enstaka grundstenar på långhusets sydsida. Årtalet 1728 kan läsas på långhusets västfasad i svartmålat smide, uppdelat så att 17 står på norra sidan om vapenhuset och 28 på sydsidan. Mot sakristians norra vägg står en stenhäll lutad, denna har troligen utgjort ovansidan till ett medeltida altare.

FÖNSTER - Två spröjsade fyrluftsfönster åt söder och två åt norr samt två i koret. Fönstren har en ovanlig avslutning upptill, ett mellanting mellan vinkelbruten och rundbågig form. Vitmålade solbänkar i betong åt norr medan korfönstren och fönstren i söder har solbänkar av natursten. Sakristian har ett rektangulärt, stående fönster åt norr och ett åt öster med smårutig spröjs av trä. Två liggande källararfönster i norr med en luft. Vapenhuset har åt söder fyra små kvadratiska fönster, grupperade tillsammans så att ett kors bildas mellan rutorna. Över vapenhusets västra entrédörr sitter ett lunettfönster med strålformig spröjs. Snickerierna är målade i en mörkbrun kulör. Samtliga fönster på långhus och sakristia byttes i sin helhet 1966.

PORT - Entré sker genom vapenhusets norrsida via en kopparklädd dubbeldörr med rakt överstycke. I dörrbladen sitter tre kvadratiska fönster placerade över varandra. Framför porten finns ett lågt trappsteg av natursten med en anslutande ramp från öster. Vapenhusets södra port är en glasad dubbeldörr med rakt överstycke. Entré till sakristian sker genom den kopparklädda enkeldörren i västfasaden. Trappa med fyra steg i natursten.

TAK - Långhuset och vapenhuset har sadeltak som belagts med enkupigt lertegel. Taket är valmat över koret. Över långhusets östra spets sitter en flöjel med årtalet och över västra spetsen sitter en flöjel med kors. Taklisterna är brunmålade. Hängrännor och stuprör i koppar. Sakristian har ett mycket flackt, valmat sadeltak som klätts med koppar.