Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKARA TULLPORTAGÄRDET 2:1 - husnr 1, SKARA GRAVKAPELL

 Byggnad - Beskrivning

SKARA GRAVKAPELL (akt.)
2004-06-09
Exteriörbeskrivning
SKARA GRAVKAPELL - Skara gravkapell, troligen uppfört 1894, består av ett rektangulärt långhus, kor i norr och med korsarmar i öster respektive väster. Planformen är grekiskt korsformad. Ingången vetter mot norr och koret mot söder. De spetsiga gavlarna var före 1943 trappstegsformade.
FASAD - Kapellets fasader är slätputsade och vitmålade. I norra gavelröstet är ett grekiskt kors i relief. Den jämna sockeln av huggna granitblock är avfasad upptill. Sockeln omges på alla sidor utom den norra av en cementskoning. På varje sida av porten är en lykta.
PORT - Kyrkans huvudentré är belägen i norra gaveln. Den utgörs av en rektangulär pardörr av vertikala, profilerade ekbräder och med handtag och nyckelskylt av svart metall. Porten är från 1943. Porten är placerad i en rektangulär nisch med inre omfattning av oputsad kalksten. Framför porten ligger en kalksten samt en fotskrapa av järngaller.
FÖNSTER - Långhuset har mot öster respektive väster tre tätt placerade, rektangulära fönster. Ytterbågarna är brunmålade och ospröjsade. De är placerade i rektangulära nischer och försedda med brunmålade fönsterbleck av plåt. Gångjärnen är placerade upptill. Korsarmarna har vardera ett högt, spetsbågigt fönster mot öster respektive väster. De brunmålade fönstren har korspost. De nedre lufterna indelas genom träspröjs i åtta kvadratiska rutor och de övre i fem rutor. Över porten i norr är ett runt fönster, placerat i en rund nisch. Fönstret är genom träspröjs prytt av en stjärna med råglas. Fönstren är från 1943.
TAK - Kapellet har korstak, täckt med skiffer. Stuprör och hängrännor är av svart plåt. Före 1943 var taket täckt med plåt.