Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FALKENBERG HERTING 1:18 - husnr 1, SKOGSKYRKOGÅRDENS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Skogskyrkogårdens kapell (akt.)
2007-09-12
Exteriörbeskrivning
FASAD - Grundmurarna är av betong på äldre delen. Stomme: ursprunglig del från 1951 i betong. Äldre delens fasader kalkcementputsades och kalkavfärgades 1952. Stänkputs, grå kulör, med slätputs i gul-beige kulör vid takfoten och gavelrösten. Ekebergsmarmor i gul kulör omfattar huvudentrén, i marmorskivorna finns inskriptionen: "Jag är uppståndelsen och livet". I sydöstra gavelröstet finns ett kors.
FÖNSTER - Fönster i äldre delen dravade med lindrev. Fönster i äldre delen behandlade med oljefärg 1952. Fönsterbleck av kopparplåt.
PORT - Beskrivning saknas
TAK - Trä täckt med papp. Hängrännor av galvaniserad plåt.
FASAD - Samtliga fasader är spritputsade och målade i grå kulör. Vissa fönster- och dörrpartier är slätputsade och gulmålade. Fasadpartierna mot takfoten och gavelröstena är också gulmålade.
FÖNSTER - De äldre fönstren har brunmålade träbågar och de nyare fönstren är av aluminium, bland annat ett stort uppglasat väggparti i kapellsalens sydostfasad.
PORTAR - Huvudportalen i sydväst utgörs av en dubbel träport, målad i mörkt brun kulör. Dörrbladen är uppglasade med smala fönster med spetsbågiga överstycken. Dörrarna inramas av en utskjutande stenportal av Ekebergsmarmor i gulaktig kulör med räfflad yta. Ovanför marmorportalen finns ett avlångt betongfundament med text i kopparbokstäver: "JAG ÄR UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET". En dubbelport i aluminium finns i den tillbyggda delen i sydost.
TAK - Sadeltaket har papptäckning. Skärmtaket framför kapellets huvudentré är plant. Undersidan utgörs av omålad sågad panel med infällda armaturer. Hängrännor och stuprör av brun plast.