Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster NYKÖPING HUSBYGÅRD 5:1 - husnr 1, HUSBY-OPPUNDA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

HUSBY-OPPUNDA KYRKA (akt.)
2010-03-12
Exteriörbeskrivning
ÖVERSIKT - Husby-Oppunda kyrka är en salkyrka med tresidigt avslutat kor i öster, sakristia i norr samt gravkor i söder. På kyrkans västra fasad leder en dubbeltrappa med räcken till kyrkans huvudingång.

TAK – Långhuset täcks av ett sadeltak med valmad spets över koret, även sakristian har sadeltak. På långhusets östra och västra spets finns vindflöjlar med årtalet 1797. Gravkoret på södra sidan har en dubbelhuv med två lanterniner. Samtliga takfall är belagda med svartmålad plåt. Långhusets och sakristians tak har fotrännor och stuprör av svartmålad plåt. På sakristians östra takfall är en hög plåtinklädd skorsten.

FASAD – Kyrkans fasader är spritputsade med släta listverk på hörn och kring portar och fönster. Sockeln består av det synliga naturstensmurverket. Gravkoret har dubbla pilastrar på östra och västra fasaden och därovan ett triangelformat gavelfält. Pilastrarnas baser och kapitäl är av huggen kalksten, liksom banden ovan gravkorets sockel. Listen är av sandsten. I gavelfälten finns huggna vapen för släkten Rosenhane. Samtliga fasader är avfärgade vita. Gravkorets sockel är gråmålad.

FÖNSTER – Långhuset, koret och gravkoret har stickbågiga fönster med bågar av järn. I bågarnas övre del bildar spröjsen ett dekorativt mönster med spetsbågar och trepassformer. Bågarna tillkom vid ombygganden 1899. Långhuset har tre fönster i norra väggen och två i södra, koret två fönster och gravkoret tre. Korets fönsterbågar är försedda med färgat glas. Gravkorets västra fönsteröppning är igensatt och bildar i fasaden en putsad nisch. I långhusets västra fasad finns ett rundbågigt fönster med träbåge som förser vapenhuset med dagsljus. Sakristian har två fönsteröppningar, ett rundbågigt fönster med järngaller på insidan i öster och ett rektangulärt fönster med två lufter i norr. Det norra fönstret har järngaller mellan ytter- och innerbågen. Fönsterbågarna är svartmålade. Solbänkarna består av svartmålad plåt, förutom sakristians norra fönster som är av natursten.

PORTAR – Kyrkans enda ingång är belägen i långhusets västra gavel. Den nås via en dubeltrappa av sten med järnräcken skänkt år 1798 av Fredrik Bengt Rosenhane på Torp.