Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BORLÄNGE NORR AMSBERG 9:13 - husnr 1, AMSBERGS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

AMSBERGS KAPELL (akt.)
2004-03-25
Exteriörbeskrivning
Kapellet, som till typen är en salkyrka, består av ett rektangulärt och brett knuttimrat långhus som uppfördes 1683. Mot västra ingången stod ursprungligen ett torn, vilket revs 1924 i sam-band med restaureringen av kyrkan. Tornet, som bar kyrkans klocka, var uppfört som stolpkonstruktion med brädfodring.

Sakristian, i norr, är till viss del samtida med långhuset. Den tillbyggdes och utvidgades mot väster1749-51. Under sakristian finns en mindre källare. Del av det nuvarande vapenhuset mot södra långväggen uppfördes 1799 men tillbyggdes senare.

Byggnadens grundläggning bestående av naturstenar murade med bruk förnyades 1925. Stenarna ommurades på en nedgrävd betongplint, i sin övre del utfördes grunden som den ursprungliga.
Långhus och sakristia är knuttimrade. I Amsberg har en ålderdomlig skarvmetod använts i timmerkonstruktionen, kilade järnstänger håller ihop väggarna (Nordin, 1992). Utvändigt är väggarna brädfodrade med locklistpanel av ohyvlade bräder. De är rödmålade, vilket anges ha varit det ursprungliga utförandet. Vapenhusets stomme består av stolpvirke, klätt med rödmålade bräder. De branta och valmade yttertaken är spåntäckta och svarttjärade. I öster och väster har taket små takfönster.

De stora och rundbågiga fönsteröppningarna är i sin nuvarande skepnad från 1816. Karm och fönsterramar är dock av senare datum. Karmar och ramar var ursprungligen rödmålade men är numera vitmålade. Spår i stommen tyder på att ursprungliga fönster var mindre och rektangulära.

Ingångar finns i västgaveln och genom vapenhuset i söder. Vapenhusets port är ursprunglig, den har bevarad sin omfattning och sin dörr av spåntade vinkelställda bräder. Ingången i västra gaveln tillkom i samband med renoveringen på 1920-talet. På samma plats fanns tidigare en dörr som förband tornet och långhuset. Dörrarnas färgsättning ändrades 1925 från gulvit till gråvit.