Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UPPSALA FJÄRDINGEN 24:6 - husnr 1, HELIGA TREFALDIGHETSKYRKAN

 Byggnad - Beskrivning

Helga Trefaldighets kyrka (akt.), HELIGA TREFALDIGHETSKYRKAN (akt.)
2006-02
Exteriörbeskrivning
Den nuvarande Trefaldighetskyrkan uppfördes på 1300-talet, på platsen för träkyrkan, som en treskeppig basilika med murar av gråsten och tegel, ornerad med vitputsade blinderingar. Den befintliga sakristian bevarades och den utgör således kyrkans äldsta del. Vapenhuset i norr förmodas vara lika gammalt som långhuset. Att vapenhus och ingång ligger mot norr är mycket ovanligt, men kan i det här fallet förklaras med att de som byggde kyrkan ville att ingången skulle ligga vänd mot den stora öppna planen söder om domkyrkan, en plan som var en central plats i medeltidsstaden Uppsala. Kyrkan har vidare ett tegeltorn i väster och två korsarmar som antas ha byggts omkring år 1400. Den södra korsarmen byggdes samman med sakristian och försågs med en bred tegelgavel ornerad med en vitkalkad blindering i form av ett kors. Sakristians ursprungliga gavelbredd är tydligt avläsbar i murverket. Troligen på 1400-talet byggdes även vapenhuset till på höjden. Också på vapenhuset är den ursprungliga gavelprofilen synlig i tegelmuren. Innan tornet byggdes i väster, hade kyrkan en ståtlig västgavel med stora, vitputsade spetsbågsformade blinderingar. Delar av den ursprungliga västgaveln kan idag ses uppe i tornet.

Kyrkan har spetsbågiga fönsteröppningar med blyspröjsade järnfönster. Sakristian har dock ett fönster med träbågar i nygotisk stil, bakom ett smidesgaller. Källarvåningen till sakristian har även bevarat en liten, medeltida fönsterglugg. Korgaveln i öster har tre höga, spetsbågiga fönster försedda med glasmålningar. Mittskeppets klerestorievåning har cirkelrunda fönsteröppningar. Samtliga fönstersmygar är putsade och vitkalkade. Takfoten runt hela kyrkan är försedd med en profilerad, putsad och vitkalkad taklist från 1700-talet. Även tornets murar avslutas uppåt av en putsad taklist. Tornet kröns av en spånklädd huv med en kopparklädd, lökformad dekoration på vilken står en förgylld torntupp. Takfallen på övriga delar av kyrkan täcks av enkupiga tegelpannor.