Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster EKERÖ SKÅ KYRKA 1:1 - husnr 1, SKÅ KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SKÅ KYRKA (akt.)
2005-01-01
Exteriörbeskrivning
Kyrkans fasader är slätputsade och vitt avfärgade med synliga svartmålade ankarjärn samt en gråmålad sockel. Taket är ett valmat sadeltak med en nedtill utsvängd form, täckt av svartplåt i småplåtsformat. Det fyrkantiga tornet från 1858 är försett med huv och en åttkantig lanternin krönt av en spira. Tornets taktäckning är från 1858 då kyrkans tidigare spåntak ersattes med svartmålad järnplåt. Takstolarna härrör i sin helhet från 1800-talet.

Kyrkans fönster är rundbågiga och sitter i djupa stickbågiga nischer med solbänkar av svartplåt. Ett flertal är från sekelskiftet 1700 och har smideskarmar med rosor i skärningspunkterna. Såväl fönster- som dörrsnickerier är målade i grått. Tornets fönsteröppningar är rundbågiga i tvåfönstergrupper och försedda med gråmålade luckor. Över kyrkans ingång genom västtornet sitter en röd sandstensplatta med årtalet 1858 inhugget och förgyllt. Portöppningen är rundbågig med profilerade slätputsade språng. Porten utgörs av helfranska pardörrar med fyra fyllningar per dörrblad.

En ingång togs upp i södra tvärarmen 1909. Tvärarmens portöppning är korgbågig och försedd med en dörr från 2000. Den är tillverkad med den äldre dörren som förlaga och har kassetterade fyllningar. Den äldre dörren finns bevarad i kyrkan. Sakristian är tillbyggd med förråd och elcentral vid okänd tidpunkt. Ingångar till utrymmena är försedda med bräddörrar, klädda med liggande svarttjärad panel.