Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KROKOM ÅS PRÄSTBORD 4:1 - husnr 2, ÅS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÅS KYRKA (akt.)
2005-12-31
Exteriörbeskrivning
Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med absid åt öster och torn i väster. Långhusets sadeltak täcks av skivtäckt kopparplåt och tornet avslutas av en åttkantig öppen lanternin. Vid lanterninens fot sitter urtavlor åt samtliga väderstreck. Kyrkan vilar på en sockel av fint huggen beklädnadssten, och upptill avslutas fasaderna av kraftig och rikt profilerad taklist. Fasaderna är slätputsade och avfärgade gula med vita lisener och utsmyckningar. Långhusfasaderna har en symmetrisk indelning med två rundvälvda fönster på var sida om en centralt placerad sidoentré. I norr är själva dörren igensatt. Entréerna omfattas av vita pelare vilka bär upp ett rundbågigt överstycke av lister. Inom omfattningen sitter ett lunettfönster. I söder sitter en hög pardörr beslagen med kopparplåt. Ovan dörren står; MDCCCLXXVII.