Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HÖRSNE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HÖRSNE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hörsne kyrka (akt.), HÖRSNE KYRKA (akt.)
2006-01
Exteriörbeskrivning
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor, sakristia, långhus och torn.

Ytterväggar
Ytterväggarna är uppmurade av kalksten. De är ut- och invändigt putsade med kalkbruk och vitkalkade.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är åttkantig och på sedvanligt sätt klädd med snedkantade bräder (s.k. tornpanel). Högbenen är försedda med offerreglar och spikplåtar, och hörntrianglarna har täta undertak av oljehärdad träfiberskiva. Höjden till vindflöjeln är ca 36 m.

Yttertaken över kor, långhus och sakristia är täckta med falar (bräder). Den täta bördningen under faltäckningen består av oljehärdade träfiberskivor på ett underlag av snedkantade bräder. Virket i kyrkans faltak och i tornhuvens panel är arsenikimpregnerat.

Fasader
Fasaderna är som nämnts putsade och vitkalkade.

Fönster
Fönstren har blyinfattade glas insatta direkt i kalkstensomfattningarna. Det södra korfönstret – med medeltida glasmålningar – är utvändigt försett med ett extra glas i en träbåge.

Portaler
Kyrkan har tre portaler, huggna av kalksten. Den södra långhusportalen utgör kyrkans huvudingång.