Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SOLLEFTEÅ LILLEGÅRD 4:1 - husnr 2, JUNSELE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

JUNSELE KYRKA (akt.)
2006-08-01
Exteriörbeskrivning
Kyrkan uppförd efter ritningar av arkitekt Ludvig Hedin och invigdes 1885.

Kyrkan är byggd i klassicistisk stil i sten med granitsockel i kvaderskivor, slätputade fasader, försedd med långhus, som avslutas med lägre och smalare femsidig korabsid i öster och ett högt västtorn med öppen lanternin. Sadeltaket, valmat över absiden, är belagt med skivfalsad, gråmålad plåt. I långhusets södra och norra fasad finns en central entré, den norra leder in i en utbyggnad, troligen från ca 1920, då för värmekammare, nu med sakristia sedan ombyggnaden 1970.

Kyrkobyggnadens klassicerande fasaddräkt med pilastrar och gavellistverk är vitmålade mot övriga ytors gula kulör.

Sju murhål på vardera långsida, varav sex med rundbågiga fönster, ej kopplade bågar, sexton lufter utan spröjs, fem fasta stycken insida, blandat äldre glas. Grön måning utsida, grå målning insida. Plåtavtäckta fönsterbänkar i koppar. Det centrala hålet mot söder med entréparti i trä med överljus. En femstegstrappa i granit, en framspringande portik i slät puts. En inre välvd bågform med yttre kollossalpilastrar bärande fronton i takfoten. Entrédörr med kopparplåt. Mot norr en utbyggd sakristia, som nås via gångväg från väster. Trestegstrappa i granit, kvadratiska betongplattor på mark. Entrédörr med liggande laserad fuupanel, träplugg som gamla spikskallar, draghandtag i furu. Uvändigt grönlaserad. Över entré ett runt enluftsfönster, kornsiktesspröjs, grå målning.

Mitt emot mot norr ett frd i ett plan, locklistpanel, röd målning, sadeltak, svart trp-plåt.

I väster en fyrstegstrappa i granit med hk-ramp i gallerduk. Portik i slätputs med kopplade pilastrar och valvbåge inkriven i kornischfält. Över bågen en minnestavla med texten: "Uppbyggd under Konung Oscar II Regering Å 1883" . Entré i väster med hög raksluten pardörr till vapenhus, kraftig tjocklek, halvfransk fason, tre fyllningar per blad, kopprplåt utsida, grå målning insida.