Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KLIPPAN KLIPPAN 3:114 - husnr 1, KLIPPANS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Klippans kapell (akt.), KLIPPANS KAPELL (akt.)
2016-11
Exteriörbeskrivning
Kapellet består av ett torn och ett smalt långhus. Under delar av kapellet finns ett bårhus med nergång med trappa och hiss på norrgaveln.
Det rektangulära tornet som är brett och smalt är bredare än långhuset.
Kapellet är orienterat i nord-sydlig riktning med torn i söder och kor i norr.
Fasaden är vitputsad, sadeltaket belagt med tegel och fönstren är rundbågiga.

Grund och källarmurar är av betong. Väggarna är byggda av tegel som är slamputsad och vitmålat. Teglets struktur är delvis synligt. Omfattningar vid dörrar och fönster är slätputsade och vitmålade. Sockeln är putsad och gråmålad. Muren avslutas uppåt på både långhus och torn med en taklist med två utkragande tegelskift. Murarna möter taket utan några plåtar på gavlarna och utan något takutsprång.

På varje långsida i långhuset finns tre höga, smala och rundbågiga fönsteröppningar. Fönsterbågarna av profiljärn är indelade i rektangulära rutor med färgat antikglas. Solbänkarna är täckta med kalkstenshällar med naturlig brottyta. På norrgaveln finns två rektangulära spröjsade svartmålade träfönster till kapellets biutrymmen.
Tornet har mot söder ett runt fönster med färgat glas med fönsterbleck av vit plåt. Mot väster och öster sitter små rektangulära fönstergluggar. I tornet, nära takfoten, finns rundbågiga ljudöppningar, tre mot söder och norr, en mot väster och öster. Öppningarna täcks med träluckor som på utsidan är klädda med grå plåt. Samtliga har solbänkar av kalksten.

Kyrkan har två ingångar, huvudingången i tornet i söder och en personalingång i norr. Ingången i söder omges av en rundbågig nisch med tre språng. Ovanför den raktäckta dörren sitter ett halvrunt fönster med katedralglas. Ett järngaller sitter utanför fönstret. Dubbeldörren av ramverk och fyllningar är på utsidan klädd med stående gråmålad panel med ett sparkskydd av koppar i nederkant. Prästingången i norr är en raktäckt enkeldörr med stående panel omgiven av en utkragande slätputsad muromfattning. På norrgaveln finns nergång till bårhuset med en trappa och en kisthiss som är täckt med ett väderskydd med väggar och tak av plåt.

Sadeltaken på långhus och torn är belagda med röda enkupiga tegelpannor. Tornets takfall har omvänd riktning mot långhusets. Pannorna ligger i bruk ända ut på gavlarna utan täckplåtar. Takavvattningen är av vit plåt.