Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÅRJÄNG ÖSTERVALLSKOGS-BÖN 1:106 - husnr 1, ÖSTERVALLSKOGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÖSTERVALLSKOGS KYRKA (akt.)
2004-10-25
Exteriörbeskrivning
Kyrkan har formen av ett rektangulärt långhus med rakt koravslut i öster och västtorn. Ingång sker genom tornet i väster eller på norra sidan till kök och vaktmästarens kontor. Fasaderna är klädda med en vitmålad locklistpanel och vilar på en gråputsad grund. Fönstren har olika utföranden i byggnadens olika delar. I byggnadskroppens östra del, som utgörs av kyrksalen, har fönstren en rundad överdel med en rektangulär, smalare del neråt. I mittdelen är fönstren rektangulära och i byggnadens västra del är de rektangulära. Alla bågar är gråblå medan fodren är grå. Takfoten är träinklädd och vitmålad. Rännor och stuprör är svarta, utom på tornets södra sida där de är vita. Taket över "långhuset" har två olika höjder och utföranden. Mot öster är taket något högre och utgör en rektangel med ett i det närmast platt tak, mot öster är det valmat. Den västra delen av taket är ett något lägre, brutet sadeltak som är valmat på var sida om det indragna tornet i väster. På taket ligger ett tvåkupigt, svart betongtegel.

Mot söder finns 5 rektangulära fönster och en dörr till kyrktorget. Vid fönstren till kyrksalen finns markiser eller motsvarande, som går på skenor på fasaden. Mot norr finns en dörr i tornet, en till köket, en till församlingssalen och en utrymningsväg i korets östra del. Den raka gaveln i öster saknar fönster eller andra detaljer.

Tornet, som är inbyggt i långhusets västra del, är klätt med vitmålad stående locklistpanel. Entrén är markerad genom ett tjockt, utskjutande skärmtak och ett indraget entréparti med trädörr målad i blågrått och glasade sidopartier. Ett runt fönster finns mot väster ovanför huvudentrén. Ovanför tornets nedre del finns en något smalare överbyggnad med gråmålad locklistpanel. På varje sida finns två rektangulära ljudluckor målade i gråblått och försedda med horisontella ribbor. Tornet täcks av ett tälttak lagt med svart bandtäckning och kröns av ett förgyllt kors.

Runt kyrkobyggnaden ligger en dränering med grusbädd mot kyrkobyggnaden.