Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ULRICEHAMN MÖNE 10:1 - husnr 1, MÖNE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

MÖNE KYRKA (akt.)
2004-01-26
Exteriörbeskrivning
Bortsett från det särpräglat placerade tornet har Möne kyrka inget som direkt antyder dess ringa ålder. Kyrkan har ett traditionellt utformat rektangulärt långhus utan markerat kor i den fönsterlösa, fullbreda östgaveln och tillbyggd sakristia åt norr samt ett ovanligt nog sidoställt torn åt söder vid västra gaveln. Tornlanterninen har dessutom något så ålderdomligt som kolonnetter i ljudgluggarna. Dess kyrkport är åt söder. Sakristian har en dörr åt öster. Allt förmodas vara ursprungligt om inget annat anges.
FASAD - Renoverades senast 1987. Vitkalkad spritputsfasad med stor ballast, något olika struktur på de olika sidorna. Pikhuggen oputsad granitsockel av block i murbruk. Tornet har på var sida en stor kvadratisk ljudglugg med en kolonnett i mitten av sandstensliknande material (möjligen kan någon av dem vara från en äldre kyrka och de övriga kopior). Varje öppning har två luckor med jalusier av vitmålat trä i djup rak nisch med fönsterbänkar av tunna stenskivor.
FÖNSTER - Långhuset har åt söder tre och åt norr två vinkelbrutna öppningsbara fyrluftsfönster med korspost, träspröjsade till sex rutor per luft. Mitt på västgaveln, i väster på nordfasaden samt åt väster på sakristian sitter ett kvadratiskt tvåluftsfönster med mittpost spröjsat till sex rutor. En stor rund lukarne (takkupa i form av ett fönster) sitter på norra takfallet i väster med ett krönande klot. Bågen är spröjsad till 16 rutor. Tornet har åt öster och väster i bottenvåningen, samt åt söder på andra våningen, små stående rektangulära enluftsfönster med sex spröjsade rutor. Alla är täckmålade grå och har kopparplåtsbleck över och under.
PORT - Pikhuggna granittrappor utan ledstänger leder upp till portarna, i söder en tresidig bred trappa i två plan med infällt skrapgaller och hållare för dörrarna, i öster tre blocksteg. Tornportens pardörr sitter i en grund rak smyg och har betsad fiskbenspanel av trä med sparkplåtar av koppar. Formgjutet, bladliknande metallvred med stora ornerade beslag. Sakristians enkla dörr täcks av liggande spikade plåtskivor med dragring. Över var och en sitter en lykta av traditionell modell med plåtinfattat glas.
TAK - Brant sadeltak med tvåkupigt tegeltak från 2002 (Vittingetegel). I norra takfallets västra del finns en plåttäkt rund, stor lukarne. Taksprången är vitmålade, breda på långhuset, med smala bräder. Sakristians sadeltak täcks av kopparplåt i skivtäckning. Tornet har ett flackt pyramidtak till lanterninen, som är helt plåtklädd, med hög, smal spira med stort spensligt kors på klot. Takfallen täcks där av ärgad kopparplåt i skivtäckning med förskjutna hakfalsar. Plåtskoningar sitter mellan de olika takfallen. Hängrännor och stuprör av kopparplåt.