Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

DALS-ED TÖFTEDALS STOM 2:1 - husnr 1, TÖFTEDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3106-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÖFTEDALS KYRKA (akt.)

1748 - 1749

1748 - 1749

Västra Götaland
Dals-Ed
Dalsland
Töftedal
Dals-Eds församling
Karlstads stift
Töftedal 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Byggnadsfoton

Töftedals kyrka från söd...

1909

Sigfrid Gunnäs

Rättighetslicens:

Töftedals kyrka från söd...

1909

Anders Roland

Rättighetslicens:

Töftedals kyrka från syd...

1946

Axel Forssén

Rättighetslicens:

Töftedals kyrka från väs...

1946

Axel Forssén

Rättighetslicens:

Töftedals kyrka från öst...

1946

Axel Forssén

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydväst.

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydväst.

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydost.

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Kyrkan från nordost.

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Kyrkan från öster.

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Vapenhuset med trappa ti...

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Kyrkorummet från väster ...

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Kyrkorummet från läktare...

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Koret.

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Altaret med altaruppstas...

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Dopfunten och bänkinredn...

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Predikstolen och och dör...

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Kyrkorummet från koret i...

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Bänkinredning

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Äldre foto på kyrkan frå...

2004-08-20

Lars Bergström

Rättighetslicens:

Fotografier i Wikimedia commons
Inga wikimedia foton finns registrerade.
Fotografier i Kulturmiljöbild
Inga Kulturmiljöbild foton finns registrerade.