Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING LUDGO KYRKA 1:1 - husnr 1, LUDGO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3244-001.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LUDGO KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1175 - 1199

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Ludgo
Rönö församling
Strängnäs stift
Ludgo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1175 - 1199 Nybyggnad
Kyrkan byggdes med ett rektangulärt långhus med smalare och troligtvis lägre kor i öster och en huvudingång i sydväst. Kyrkobyggnaden var ovanligt stor för tiden.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1973 (Publikation)

År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkades, av kalksten från Gotland.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1250 - 1500 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus byggdes framför huvudingången i sydväst. En sakristia byggdes vid kortes norra sida.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1420 - 1430 Valvslagning
Kyrkan valvslogs.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1640 - 1649 Nybyggnad - Gravkor
Silfverstiernska gravkoret
År 1640 - 1649 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor byggdes vid korets norra sida för familjen Silfverstierna, Ludgonäs. I samband med detta revs sannolikt sakristian. (Väggar med enkel målning i blågrått, troligtvis original) Byggdes för hovrådet Johan Månsson Silfverstierna, Ludgonäs, nuvarande Trollesund, som avled 1660.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1973 (Publikation)

År 1656 - 1656 Specifika inventarier - kyrkklocka
Stora klockan göts om.

Nyköpings mässingsbruk (Klockgjuteri)

Wilhelm Reckermann (Klockgjutare)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1673 - 1678 Nybyggnad - Gravkor
Drakenhielmska gravkoret
År 1673 - 1678 Nybyggnad - Torn
År 1673 - 1678 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad. Kyrkan var fallfärdig. Vid ombyggnaden kunde endast yttermurarna användas. Både arkitekt Erik Dahlbergh och arkitekt Jean de la Vallé var ingifta i släkten Drakenhielm, varför de sannolikt kan ha varit delaktiga i ombyggnaden.

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1673 - 1678 Rivning
Vapenhuset i söder togs bort

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1673 - 1678 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Nya valv slogs i långhus och kor, nu slogs två i långhuset tidigare var det tre medeltida valv som nu togs bort

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1673 - 1678 Ändring - ombyggnad, fönster
Två nya fönster togs upp i varje långvägg

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1673 - 1678 Nybyggnad - Torn
Ett stentorn byggdes i väster med symmetriskt anlagda murtrappor

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1673 - 1678 Ändring - ombyggnad, exteriör
Västgaveln i kyrkan byggdes om i tegel

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1673 - 1678 Ändring - ombyggnad, port
En portal anordnades i tornets västra sida

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1673 - 1678 Nybyggnad - Sakristia
En tresidigt avslutad sakristia byggdes i öster

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1673 - 1678 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor byggdes i söder för familjen Drakenhielm, Öster Malma. Koret fick formen av en liten korskyrka med torn över korsmitten

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Jean de la Vallée (Arkitekt)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1673 - 1678 Rivning
Klockstapeln revs

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1679 - 1679 Fast inredning - orgel
En orgel införskaffades med 10 stämmor. Rådman och svarvaren Olof Lax, Nyköping.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1956 (Publikation)

År 1685 - 1695 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol sattes in. Skänktes av familjen Drakenhielm, Öster-Malma. Två vapensköldar som ursprungligen satt på predikstolen sitter i dag på läktarbarriären.

Okänd mästare . (Okänd)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1973 (Publikation)

År 1687 - 1687 Fast inredning - orgel
Orgeln reparerades. Svarvare Olof Lax i Nyköping

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1973 (Publikation)

År 1690 - 1690 Åsknedslag
Blixten slog ner i tornet och förstörde spiran. Spiran återställdes i samma skick som tidigare.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1973 (Publikation)

År 1690 - 1690 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats i karolinsk barock tillverkades. Troligtvis skänktes den av familjerna Drakenhielm och Silfverstierna. Sannolikt utförd av skulptören Burchardt Precht.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1973 (Publikation)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1944 (Publikation)

År 1788 - 1788 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades.

Jonas Ekengren (Orgelbyggare)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1973 (Publikation)

År 1820 - 1829 Underhåll - takomläggning
Taket belades med tegel, tidigare var det spåntak.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1944 (Publikation)

År 1825 - 1825 Underhåll - takomläggning
Takomläggning utfördes. Takmaterialet byttes på tornets huv. Nedre takfallet täcktes med svartmålad plåt och lanterninens spets täcktes med koppar. Tidigare var det täckt med spån.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1944 (Publikation)

År 1827 - 1827 Ändring - ombyggnad
Luckor tillverkades till lanterninernas öppningar. En spisel murades i sakristian.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1973 (Publikation)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1944 (Publikation)

År 1853 - 1853 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts om.

Frans (F M) Bergholtz (Klockgjutare)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1860 - 1869 Fast inredning - orgel
En ny orgel med ny fasad tillverkades.

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1973 (Publikation)

År 1925 - 1925 Fast inredning - bänkinredning
Ny fast bänkinredning sattes in, dock utan dörrar.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1944 (Publikation)

År 1928 - 1928 Fast inredning - predikstol
Predikstolen återfick sin ursprungliga färgsättning.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1944 (Publikation)

År 1930 - 1939 Konservatorsarbeten
Målningar i Silfverstjernska gravkoret togs fram. Bekostat av friherre Aug. Trolle Löwen

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1944 (Publikation)

År 1930 - 1939 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntens delar som var spridda i socknen, fogades ihop och återfördes till kyrkan.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1936 - 1936 Ändring - restaurering
Renovering

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1944 (Publikation)

År 1948 - 1948 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om och kompletterades, nu i 17 stämmor, varav 6 togs från den tidigare orgeln.

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggeri)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 1973 (Publikation)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian renoverades. Nya dörrar sattes upp mellan vapenhus och långhus.

Erik Fant (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1955 - 1955 Ändring
Ett igenmurat utrymme på andra tornvåningen öppnades, då man fann runda skivor av ek (medeltida valvmedaljonger) som utgjort prydnader i valvribbornas skärningspunkter, 1300-tal. I samband med detta satte runstensfragment upp, samt 5 formtegel från medeltida valv i en nisch i tornets bottenvåning.

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1959 - 1959 Underhåll - takomläggning
Koret och gravkorets täckning med svartplåt ersattes med koppar.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1967 - 1967 Underhåll - interiör
Invändig renovering. Undersökning av valven gjordes, med eventuell förstärkning. Väggar och valv kalkmålades.

Bjerkings ingenjörsbyrå, Uppsala (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1978 - 1978 Underhåll - takomläggning
Taket lades om. De enkupiga lertegelpannorna ersattes med betongpannor.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1983 Teknisk installation - el
Ljuskronorna elektrifierades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Teknisk installation - larm
Brottsförebyggande åtgärder genomfördes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1986 - 1986 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv lades i bänkkvarteren. (Trävirket var skadat av mask) Golven vid dopplatsen och i väster sänktes och belades med kalksten.

Jerk Alton (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1986 - 1986 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna glesades ur och fick sin nuvarande färgsättning.

Jerk Alton (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1986 - 1986 Fast inredning - altare
Ett Mariaaltare murades i nordöstra hörnet

Jerk Alton (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1986 - 1986 Teknisk installation - värme
Det vattenburna värmesystemet byttes ut mot direktverkande el.

Jerk Alton (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1986 - 1986 Underhåll - exteriör
En dränering lades utefter kyrkans norra vägg

Jerk Alton (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1986 - 1986 Underhåll - interiör
Väggar och valv rengjordes och kalkströks, ovansidorna isolerades

Jerk Alton (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering av fasader och tak. Stenkonserveringsarbeten gjordes vid södra gravkoret och inre rengöring av norra gravkoret. Kyrkans fasader som tidigare var avfärgade i gulvitt, avfärgades nu i gul kulör på långhus och kor, röd kulör på östpartiet, samt ljus grå kulör på gravkorens hörnkedjor. Långhustaket var täckt med röda betongpannor på rödtjärad spånbeklädnad. Tornet var täckt med svartmålad plåt, spiran med kopparplåt. Tornets täckning byttes nu mot koppar. Nedanför långhusets vindskiva, syntes spår av röda dekorationsmålningar.

BPA Bygg AB (Firma)

Ludgo Bygg AB (Firma)

Margit Webjörn (Arkitekt)

Marie Klingspor (Konservator)

Ullenius konservatorsfirma (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1993 - 1993 Specifika inventarier - textilskåp
Ett nytt textilskåp sates in i norra koret för Karolinerdräkten

Margit Webjörn (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 1993 - 1993 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ett räcke sattes upp i södra koret

Margit Webjörn (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ludgo kyrka. Sörmländska kyrkor 30, 2002 (Publikation)

År 2006 - 2007 Teknisk installation - värme
Värmesystemet kompletterades genom att luftvärmepumpar installerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2010 - 2010 Konservatorsarbeten
Oljemålningar konserverades.