Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HELSINGBORG KÄRNAN NORRA 26 - husnr 1, BOSTADSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOSTADSHUS (akt.)

1680 - 1689

Skåne
Helsingborg
Skåne
Helsingborg
Helsingborgs Maria församling
Lunds stift
Springpostgränden 2D, Springpostgränden 2A, Springpostgränden 2C, Springpostgränden 2B

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Henckelska gården anlades på 1680-talet som en handelsgård i korsvirke av borgmästaren Herman Schlyter. Från anläggningstiden kvarstår huvudbyggnaden i hörnet Norra Storgatan - Springpostgränden. Gården präglas dock av en ombyggnad, företagen på 1760-talet av dåvarande ägaren F. W. Köster. Huvudbyggnaden fick den panelbeklädnad som ännu är synlig på gaveln mot gränden. Längan uppåt gränden och en länga inne på gården tillkom, liksom den lilla trädgårdsanläggningen omedelbart öster om byggnaderna. En ombyggnad av huvudbyggnadens fasad åt Norra Storgatan skedde på 1920-talet.

År 1680 - 1689 Nybyggnad
År 1760 - 1769 Ändring - ombyggnad, exteriör
År 1920 - 1929 Ändring - ombyggnad, exteriör