Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK SKENE 6:35 - husnr 2, KRUKMAKARVERKSTAD Ny sökning Tillbaka till sökning

1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KRUKMAKARVERKSTAD (akt.)

1868 - 1868

1868 - 1868

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Örby
Örby-Skene församling
Göteborgs stift
Varbergsvägen 58

Hantverk och manufaktur - Krukmakeri

Hantverk och manufaktur - Krukmakeri

År 1868 - 1868 Nybyggnad
År 1868 - 1868 Nybyggnad
Verkstadsbyggnaden är uppförd av liggande timmer med bevarade utknutar samt med en lockpanel med profilerade lock på framsidan och med enklare utförande på baksidan. Taket täcks av ett tvåkupigt lertegel. Verkstadsbyggnaden består av två rum. Det östligaste rummet, som är själva verkstadsrummet, har stengolv med trägolv i mitten, där också luckan till lerkällaren finns. Längs med väggarna, som är obehandlade timmerväggar, finns fasta bänkar med monterade drejskivor. Taket är av obehandlat trä, svartfärgat av sot. Brännugnen är uppmurad i rummets västra del och bildar mellanvägg mot lagerrummet. Den ursprungliga ugnen var en s k flatugn, som revs före 1943 och ersattes av den nuvarande. Lagerutrymmet, det f d s k bränneskjulet har jordgolv och obehandlade timmerväggar. Mellanväggen mot verkstadsrummet inrymmer brännugnen och är murad. På västra gaveln finns en mindre tillbyggnad av stående brä-dor med snedtak. I utrymmet förvaras tunnor och burkar med glasyrer, brända och obrända lerkärl samt kakelugnsformar och färdiga kakel.
År 1959 - 1959 Tagen ur bruk
Sonsonen, till den förste kurkmakaren och han som uppförde och startade verksamheten, Carl-Eric avled 1959 och det fanns ingen som efterträdde och verksamheten upphörde. Detta enligt Skene-Örbys hembygdsförenings hemsida, http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=5067 den 21/10 2008.