Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LINKÖPING TÖRNEVALLA 5:1 - husnr 1, TÖRNEVALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd855701

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÖRNEVALLA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1813 - 1817

Östergötland
Linköping
Östergötland
Törnevalla
Åkerbo församling
Linköpings stift
Törnevalla 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1993

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

Den äldsta kända kyrkan i Törnevalla var uppförd av sten under 1100-talet eller 1200-talets första hälft, men dess ursprungliga planform är inte klarlagd. Det är även oklart om tornet uppfördes samtidigt med långhuset eller om det uppfördes något senare. Tornet och delar av långhusets västgavel är idag det enda som återstår av den medeltida kyrkan. Tornet är uppfört av kalksten med träbjälklag. De övre våningarna når man via en öppen trappa från vapenhuset. I tornets andra våning finns en ursprunglig öppning i östmuren som lett in i det medeltida långhuset.

Redan 1797 påbörjades disk...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Ny värmeanläggning.
År 1813 - 1817 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Anders Sundström (Byggmästare)

Casper Seurling (Arkitekt)

Johan Holmberg (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)