Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MJÖLBY APPUNA 18:1 - husnr 1, APPUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
APPUNA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1200 - 1299

1886 - 1887

1887 - 1887

Östergötland
Mjölby
Östergötland
Appuna
Väderstads församling
Linköpings stift
Appuna 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Historik kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Den första kända kyrkan på platsen uppfördes av kalksten under 1100-talet med rektangulärt långhus med ett smalare kor med absid, som var dekorerad med rundbågefris och lisener. Ett torn tillbyggdes sannolikt i väster på 1200-talet. Kyrkan om- och tillbyggdes vid ett flertal tillfällen under medeltiden. Kyrkan var enligt olika uppgifter redan i dåligt skick under 1700-talet, då tornet och absiden revs. Kyrkobyggnaden utdömdes i slutet av 1700-talet, men renoverades nödtorftigt och först 1869 togs beslut att bygga en ny kyrka. E Ekhoff besökte kyrkan i oktober 1883 och not...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av sten med rektangulärt långhus, smalare absidkor dekorerat med rundbågefris och lisener, riven 1886.
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Torn i väster.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Valvslagning.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kalkmålningar av mäster Amund.

Mäster Anund (Konstnär)

År 1653 - 1653 Fast inredning - predikstol
Predikstol, skänkt av Johan Walter på Lunna säteri, förvaras i tornkammaren.
År 1660 - 1660 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt tillverkad av Michael Hacke i Skänninge.

Michael Hacke (Konstnär - Bildhuggare)

År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad
Tornet och absiden revs och koret förlängdes åt öster.
År 1753 - 1753 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten av Magnus Hultman, Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1773 - 1773 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjuten av Johan Åhman, Linköping.

Johan Åhman (Klockgjutare)

År 1886 - 1886 Rivning
År 1886 - 1887 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Uppförd av sten med rektangulärt långhus med polygonalt korutsprång i öster och torn i väster. Byggmästare P J Pettersson, Skövde.

P J Pettersson, Värsås (Byggmästare)

År 1887 - 1887 Nybyggnad
Långhus, kor, sakristia och torn.
År 1887 - 1887 Nybyggnad - Torn
År 1887 - 1887 Nybyggnad - Sakristia
År 1887 - 1887 Nybyggnad - Korparti
År 1887 - 1887 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgel byggd av Setterquist & Son, Örebro.

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Gustaf Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

År 1887 - 1887 Invigning
Invigning den 2 oktober av biskop Carl Alfred Cornelius.
År 1889 - 1898 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Valv och väggar i koret målade av Ludvig Frid, Vimmerby.

Ludvig Frid (Konstnär)

År 1898 - 1898 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla målad av Ludvig Frid, Vimmerby.

Ludvig Frid (Konstnär)

År 1910 - 1910 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i koret.
År 1920 - 1920 Fast inredning - bänkinredning
bänkarnas originalfärg i grått och vitt ommålades i en ekimitation.
År 1928 - 1928 Ändring - restaurering, interiör
Korets grisaillemålade bröstning restaurerades, eftersom den skadats av rinnande kondensvatten.
År 1935 - 1935 Underhåll - interiör
Målningarna i koret bättrades.
År 1936 - 1937 Underhåll - exteriör
Sannolikt avfärgning av ursprunglig cementputs på långhuset, tornet hade i sen tid omputsats med kalkbruk som lossnat i stora sjok, det oklar vad som gjordes åt tornets puts. Arkitekt Johannes Dahl, Tranås.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1940 - 1944 Underhåll - interiör
Restaurering.
År 1948 - 1948 Teknisk installation - värme
Oljedriven varmluftspanna.
År 1960 - 1960 Underhåll - exteriör
Putsytorna blästrades och mindre lagningar utfördes, avfärgning med KC-färg.
År 1967 - 1967 Underhåll - interiör
År 1967 - 1967 Underhåll - exteriör
Fasaderna stänkputsades.
År 1980 - 1989 Specifika inventarier - textilskåp
Liggande textilskåp i sakristian.
År 1983 - 1983 Teknisk installation - värme
Bänkvärmare installerades.
År 1993 - 1995 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad i nordväst för WC och pentry
År 1993 - 1995 Ändring - ombyggnad
Tillbyggnad i nordväst för WC och pentry med invändig ingång från vapenhuset, fasadernas stänkputs från 1960-talet nedskrapades och ny putslagning med KC-bruk utfördes, avfärgning med KC-färg, utbyte av den ursprungliga kopparplåten mot ny, lagning av tornspirans konstruktion. Ommålning av fönster och luckor med linoljefärg samt ommålning av portar med trätjära, linoljefärg samt terpentin. Byggnadsingenjör Ture Jangvik. Creacon Consult AB, Linköping

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1995 Underhåll - interiör
Korgolvet som var täckt med textilmatta direkt på betongunderlag ersattes med ett trägolv liksom långhusets mittgång och tvärgång, ommålning och bättringsmålning av bänkar mm.
År 1993 - 1995 Konservatorsarbeten
Interiörens målningar rengjordes av konservatorerna på Östergötlands länsmuseum.
År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sakristians papptak ersattes av ett galvaniserat plåttak.