Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MJÖLBY JÄRSTAD 9:1 - husnr 1, JÄRSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Järstad kyrka, 37

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JÄRSTADS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1299

Östergötland
Mjölby
Östergötland
Järstad
Skänninge församling
Linköpings stift
Järstad kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Järstad kyrka är Östergötlands enda medeltida sockenkyrka som är uppförd av tegel. Materialet är vanligt i de gotiska stadskyrkorna, som t ex Vårfrukyrkan i Skänninge.
Järstads kyrka har en mycket komplicerad medeltida byggnadshistoria och dess ursprungliga planform är inte helt klarlagd. Den uppfördes sannolikt under 1200-talet med rektangulärt långhus och smalare kor. Senare under medeltiden tillbyggdes ett vapenhus i söder och en sakristia i norr. Såväl långhus som kor var troligen valvslagna från början. Långhuset har vid något tillfälle förlängts åt väster. Denna d...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Centraluppvärmning med lågtrycksånga i nybyggd källare under sakristian.

Sten Peterson (Konservator)

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1529 Nybyggnad - Vapenhus
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av tegel med rektangulärt långhus och kor, sannolikt valvslagen.

Sten Peterson, Konservator, Konservatorsrapport (Arkiv)

År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntscuppa av kalksten.
År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad
Kyrkan förlängdes åt väster med gråsten.
År 1300 - 1360 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Ribbförstärkta valv i långhus och kor, triumfbågen utvidgades.
År 1350 - 1350 Brand
Brand.
År 1350 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia, revs eller ombyggdes 1896.

David Abrahamsson, Järstad kyrkas historia (Arkiv)

År 1350 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus.
År 1360 - 1379 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar, överkalkades på 1700-talet, framtogs 1990.
År 1420 - 1429 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp, sannolikt tillverkat i Lübeck, skänktes till Historiska museet, Stockholm 1847.
År 1673 - 1673 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka.
År 1685 - 1685 Ändring - ombyggnad
Koret tillbyggdes.
År 1687 - 1687 Ändring - ombyggnad
Klockstapeln ombyggdes av byggmästare Peder Månsson i Linköping.

Peder Månsson (Byggmästare)

År 1698 - 1698 Ändring - ombyggnad
Sakristian ombyggdes och den västra tillbyggnaden tillkom.
År 1699 - 1699 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Västra delen valvslogs och hela kyrkan vitmenades inuti.
År 1700 - 1700 Specifika inventarier - altartavla
Epitafium över häradsdomare Olof Jönsson i Ullevi och hans hustru uppsatt av sonen domkyrkosysslomannen Jöns Ullbom i Linköping, tavla målad av Nathanael Werwing Helsing. Den placerades på norra väggen, omgjordes senare till altartavla.

Nathanael Werwing Helsing (Konstnär)

År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
De medeltida kalkmålningarna överkalkades, togs åter fram 1990.
År 1707 - 1707 Ändring - ombyggnad, interiör
Det västra valvet rasade och murades upp igen av Lars Murmästare, Skänninge.

Lars Murmästare (Hantverkare - Murare)

År 1740 - 1740 Nybyggnad - Torn
Takryttare
År 1741 - 1741 Nybyggnad - Torn
Torn, takryttare, byggmästare Gabriel Bragner i Linköping, torntrappa vid vapenhusets östra sida.

Gabriel Bragner (Byggmästare)

David Abrahamsson, Järstad kyrkas historia (Arkiv)

År 1742 - 1742 Specifika inventarier - tornur
Lillklockan omgjuten av Magnus Hultman.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1746 - 1746 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Torn och spiran tjärströks och målades. Byggmästare Petter Frimodig.

Petter Frimodig (Byggmästare)

År 1756 - 1756 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fönsteröppningarna förstorades och förnyades på södra, västra och norra sidorna.

David Abrahamsson, Järstad kyrkas historia (Arkiv)

År 1760 - 1760 Ändring - ombyggnad
Fönsteröppningarna i koret förstorades.
År 1763 - 1763 Fast inredning - predikstol
Predikstol tillverkad av snickaren Maximilian Blomberg, Ullevi, då även uppgång genom väggen upphöggs, ombyggdes 1832.

Maximilian Blomberg (Hantverkare - Snickare)

David Abrahamsson, Järstad kyrkas historia. Johannes Dahl, restaurering 1930-33. (Arkiv)

År 1764 - 1764 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades av Fingal Rosengran i Sjögestad.

Fingal Rosengran (Hantverkare - Målare)

År 1767 - 1767 Fast inredning - altare
Ny altardisk av snickare Måns, målad av Fingal Rosengran, Sjögestad.

Snickare Måns (Hantverkare - Snickare)

År 1817 - 1817 Underhåll - exteriör
Fasaderna vitkalkades från att dessförinnan haft blottade tegelmurverk eller varit målade i tegelfärg, ett fönster upphöggs på norra väggen. Muraren Anders Vallerstedt.

Anders Vallerstedt (Hantverkare - Murare)

David Abrahamsson, Järstad kyrkas historia (Arkiv)

År 1817 - 1817 Ändring - ombyggnad, interiör
Altarskåpet hängdes på södra väggen och en målning föreställande korsfästelsen, som ingått i det Ullbomska epitafiet, som varit placerad på norra väggen där nu ett fönster upphöggs, placerades över altaret.
År 1832 - 1832 Fast inredning - predikstol
Predikstolen från 1763 ombyggdes.
År 1832 - 1832 Fast inredning - altarring
Sannolikt uppsattes bilder på läktarbarriären nu. De kan ev komma från Vallerstad kyrkas gamla predikstol, där byggmästare Abraham Nyström var anlitad.

David Abrahamsson, Järstad kyrkas historia (Arkiv)

År 1832 - 1832 Fast inredning - altarring
Sannolikt uppsattes bilder på läktarbarriären nu. De kan ev komma från Vallerstad kyrkas gamla predikstol, där byggmästare Abraham Nyström var anlitad.

Abraham Nyström (Byggmästare)

David Abrahamsson, Järstad kyrkas historia (Arkiv)

År 1834 - 1834 Ändring - ombyggnad
Taket vid vapenhuset genomhöggs för framdragande av ny torntrappa, som placerades i vapenhusets västra del. Nya fönster och dörrar och "överrappning av hela kyrkan." Byggmästare Abraham Nyström, Kristberg.

Abraham Nyström (Byggmästare)

År 1834 - 1834 Fast inredning - altare
Ny altardisk.
År 1837 - 1837 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv och nya bänkar, de senare målades i en varm vit oljefärg med numrering i svart.

Sten Peterson, Konservator, Konservatorsrapport (Arkiv)

År 1847 - 1847 Specifika inventarier - altarskåp
Det medeltida altarskåpet skänktes till Historiska museet, Stockholm.
År 1852 - 1853 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av Anders Petter Kullbom, Linköping samt utvidgning av orgelläktaren.

Anders Petter Kullbom (Orgelbyggare)

Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantivarieämbet Östgöta Correspondenten 1934-08-13 (Arkiv)

År 1863 - 1863 Teknisk installation - värme
Kakelugn i sakristian.
År 1869 - 1869 Ändring - ombyggnad
Sakristian ombyggdes
År 1871 - 1871 Fast inredning - orgel
Orgeln reparerades av A Rosenborg, Vadstena.

August Rosenborg (Orgelbyggare)

År 1876 - 1876 Ändring - ombyggnad, exteriör
De gamla trärännorna utbyttes mot nya av plåt samt stuprör.
År 1889 - 1889 Teknisk installation - värme
Kamin i koret.
År 1896 - 1896 Nybyggnad - Sakristia
År 1896 - 1896 Ändring - ombyggnad
Den medeltida sakristian ombyggdes helt.
År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad
De tidigare draghålen sattes igen med ventiler.
År 1920 - 1920 Ändring - ombyggnad
Det sydvästra fönstret blåste söder och ersattes med ett nytt av ek.
År 1933 - 1933 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Lös invändig puts med kalkmålningar plockades ner och magasinerades i lådor i avvaktan på att de efter restaureringen skulle återuppsättas och fästas. Den bemålade putsen har senare förkommit.
År 1934 - 1934 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk undersökning under kyrkans golv. I sakristian påträffades fem skelett.
År 1935 - 1935 Underhåll - exteriör
Takets spåntäckningen ersattes av ny. Avfärgning av fasaderna. Uppsättning av tre nya järnkors på kyrkans gavlar tillverkade av kyrkovaktmästare Ernst Karlsson. Sannolikt ersattes nu solbänkarna av svartplåt med kopparplåt.

Östgöta Correspondenten 1935-09-18 (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt tegelgolv ersatte det befintliga av breda furuplankor i kyrkorummet och kalkstensgolvet i vapenhuset, orgelläktaren ombyggdes och förkortades ca en meter. På kaminens plats placerades dopfunten, som försågs med nytt underrede, bänkarna ombyggdes med lutande ryggstöd. Inredningens tidigare färgskala i vitt och guld ersattes av brun lasyr och dämpat grönt. Inbyggt trapphus och apparatrum i väster med dörrar, allt utfört av spontade bräder. Restaurering av fönster. Sannolikt tillkom nu det murade altaret. Kakelugnen i sakristian borttogs m m. Arkitekt Johannes Dahl, Tranås, målare Gustaf Andersson, Motala, byggmästare C Magnusson, Malmslätt.

Carl Magnusson (Byggmästare)

Gustaf Andersson (Hantverkare - Målare)

Johannes Dahl (Arkitekt)

Johannes Dahl, restaurering 1930-33 Sten Peterson, Konservator, Konservatorsrapport (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk av Mårtensson

A Mårtenssons i Lund (Orgelbyggare)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Centraluppvärmning med lågtrycksånga i nybyggd källare under sakristian. (ÖC 1935-09-18)
År 1942 - 1942 Teknisk installation - el
Förslag till elektrisk belysning
År 1948 - 1948 Teknisk installation - el
Förslag till elektrisk värmeanläggning och klockringningsanläggning.
År 1950 - 1969 Ändring - ombyggnad
Sakristian avdelades med en mellanvägg, inreddes till WC och förråd.
År 1970 - 1979 Teknisk installation
Automatisk klockringning.
År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad
Förslag till en ny yttre båge, som monteras utanför befintlig äldre fönsterbåge med blyspröjs. Arkitekt Erik Matsson, Mjölby.

Erik Matsson (Arkitekt)

År 1986 - 1986 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk undersökning i samband med schaktningar för dränering och dagvattenledning. Påträffades möjliga syllstensrader i NV som kan härröra från klockstapeln. Rapport ÖLM 1986-12-17.
År 1989 - 1989 Underhåll - exteriör
Putslagningar, fasaderna avfärgades med en äkta kalkfärg i bruten vit kulör, översyn av spåntaket samt tjärning.
År 1990 - 1992 Konservatorsarbeten
De medeltida kalkmålningarna som överkalkades på 1700-talet togs fram samt restaurering och ommålning av bänkkvarter och snickerier. Korets sydfönster kompletterades med ett innanfönster med UV-filtrerande glas. Konservator Sten Peterson.
År 1992 - 1992 Teknisk installation - värme
Äldre radiatorer byttes mot oljefyllda, modernisering av elledningar.
År 1998 - 1998 Underhåll - exteriör
Omläggning av spåntaket på långhusets och korets södra takfall med spån från Ivan Johansson, Trehörna. Omtjärning av samtliga takfall.